Dnes je: 02.08.2014
Meniny má: Gustáv

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Jedna je najväčšia bolesť, to je hriech. A všetko ostatné: vyhnanstvo, strata majetku, ohovárania a všetko tomu podobné ? to je tieň, pavučina, alebo ešte niečo viac nepotrebné.
Svätý dna:
Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana.
Telo sv. Štefana bolo pochovaná v Jeruzaleme. 2. augusta 428 ho preniesli do Konštantínopola.

o. Vojtech Boháč

hlava

Sláva Isusu Christu!

Vitajte na obnovenej stránke Pútnického centra Hory Zvir v Litmanovej, ktorá patrí medzi mariánske pútnické miesta na Slovensku. Úlohou tejto stránky je pozvať Vás na Horu Zvir do Litmanovej, ponúknuť Vám možžnosti duchovných aktivít, ako aj informovať Vás o aktuálnom dianí na tomto mariánskom pútnickom mieste. Môžžete tu čerpať Božžiu pomoc do svojho žživota, nájsť stratený pokoj duš‘e, ďakovať za prejavy Božžej lásky a pomoci a odovzdať svoj žživot pod ochranu Božžej Matky. Prajeme Vám v‘šetkým požžehnaný a milostivý čas prežžitý na Hore Zvir. Verím, žže táto stránka bude prínosom v‘šetkým a splní svoje poslanie.

  • Mgr. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra Hory Zvir v Litmanovej
  • Mgr. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir v Litmanovej
  • ThDr. Ing. Vasil Kindja, PhD rektor chrámu a Kaplnky Nepo‘škvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na Hore Zvir

Pozvánka na Hlavnú púť

logo

Posvätenie áut

elias „ Pôjde s ním dobrý anjel, jeho cesta sa vydarí a vráti sa zdravý. “ (Tob 5,22)

Pútnické centrum na hore Zvir vás v nedeľu 20. júla 2014 srdečne pozýva na slávenie sviatku svätého proroka Eliáša. Pri tejto príležitosti sa po každej svätej liturgii, bude konať posvätenie áut na parkovisku.
Počas mesiacov júl a august sa na hore Zvir v nedeľu slávi liturgia o 10.30, o 14.00 a o 18.00 hod. V nedeľu 3.augusta počas Hlavnej púte sa nebude sláviť liturgia o 14.00 hod.

Modlitby za uzdravenie

hora Pozývame vás na modlitbové stretnutie, ktoré budú viesť bratia a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ v sobotu, 19. júla 2014 na hore Zvir.
Program stretnutia:
10:00 chvály
10:30 sv.liturgia s modlitbami za uzdravenie duše i tela

1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>