Dnes je: 30.03.2015
Meniny má: Vieroslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Treba uvažovať o prirodzenosti pozemských vecí, aby sme zahoreli láskou k večnosti.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.
S istotou vieme, že ako 16-ročný vstúpil do kláštora. Dlho žil na púšti. Neskôr sa stal predstaveným kláštora, do ktorého vstúpil. Napísal dielo Klimakos (schody do neba). V 30 kapitolách opisuje stupne duchovného výstupu k dokonalosti. Patrí k najlepším príručkám duchovného života. Sv. Ján zomrel v roku 563 vo veku 80 rokov.

o. Vojtech Boháč

hlava

Sláva Isusu Christu!

Vitajte na obnovenej stránke Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, ktorá patrí medzi mariánske pútnické miesta na Slovensku. Úlohou tejto stránky je pozvať Vás na horu Zvir do Litmanovej, ponúknuť Vám možžnosti duchovných aktivít, ako aj informovať Vás o aktuálnom dianí na tomto mariánskom pútnickom mieste. Môžžete tu čerpať Božžiu pomoc do svojho žživota, nájsť stratený pokoj duš‘e, ďakovať za prejavy Božžej lásky a pomoci a odovzdať svoj žživot pod ochranu Božžej Matky. Prajeme Vám v‘šetkým požžehnaný a milostivý čas prežžitý na hore Zvir. Verím, žže táto stránka bude prínosom v‘šetkým a splní svoje poslanie.

  • Mgr. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej
  • Mgr. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir v Litmanovej
  • Dipl.-Theol. Univ. Michal Le‘šči‘šin, rektor chrámu a Kaplnky Nepo‘škvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir

Program slávení na hore Zvir počas sviatkov Paschy

plascanica Veľký štvrtok:

V tento deň nebude slávená liturgia o 10.30 hod.

16.30 - Sväté strasti - čítania o utrpení Ježiša Krista

Veľký piatok:

10.30 - Krížova cesta – začiatok pri kríži pod horou Zvir

16.00 - Večiereň a uloženie plaščanice do hrobu (obrady Veľkého piatku)

Boží hrob bude prístupný na súkromnú modlitbu od skončenia veľkopiatkových obradov až do nedele Paschy, do Utierne vzkriesenia.

Veľká sobota: 10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia

Svätá a veľká nedeľa Paschy:

05.00 – Utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných jedál

10.30 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál

13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia, myrovanie, požehnanie veľkonočných jedál
17.00 Paschálna večiereň – každý večer počas celého Svetlého týždňa

Svetlý pondelok: 10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

Svetlý utorok: 10.00 sv. ruženec
10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň
12. apríl MALÁ PÚŤ - Tomášova nedeľa - nedeľa Božieho milosrdenstva 9:00 uctenie Ikony presv. Bohorodičky, Akatist za požehnanie rodín, sv. ruženec, 10:30 sv.liturgia - kazateľ - o.Ján Karas, špirituál Kňazského seminára bl. biskupa P.P.Gojdiča v Prešove

Podporte nás!

2% Podporte pútnické centrum Hora Zvir 2% z vašich daní. Formuláre si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie

Potvrdnie

Marcová Fatimská sobota a Malá púť

kriz 2 V sobotu 7. marca 2015 na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu . Program, ako je už zvykom, začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. V rozjímaniach bolestného ruženca boli pútnici povzbudení do hlbšieho prežívania obdobia pôstu. Po ňom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa prihovoril pútnikom otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Pozornosť zameral na situáciu z evanjelia podľa Marka. V ňom opisuje ako Ježiš vidí na mýtnici sedieť Léviho syna Alfejovho a hovorí mu: „Poď za mnou“. Lévi hneď vstal a šiel za Ježišom. Zdôraznil že Lévi urobil to čo má urobiť každý z nás. Odpovedať pohotovo na Ježišovo volanie „Poď za mnou“. Práve toto musíme urobiť aby neprišlo v našom duchovnom živote vyhorenie. Aj keď Lévi sedel na tejto mýtnici veľmi dlho, nik sa na neho nepozeral pohľadom akým sa naň pozrel Ježiš. Bol to pohľad srdca, pohľad lásky. Boh nás povoláva aj teraz presne tak, ako kedysi povolal prorokov, či patriarchov alebo aj ako našu Nebeskú Matku. Po svätej liturgii už tradične nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Dňa 8. marca v tretiu nedeľu Štyridsiatnice, kedy slávime Krížupoklonnú nedeľu sa na hore Zvir konala Malá púť. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu za požehnanie rodín. Potom nasledovala modlitba bolestného svätého ruženca a liturgia svätého Bazila Veľkého. Jej hlavným slúžiteľom bol otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, ktorý sa vrátil z púte po Svätej zemi. V homílii sa pútnikom prihovoril otec Marko Durlák, špirituál Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V nej povzbudil pútnikov do druhej polovice pôstu, aby doň vstúpili s novou silou. Spoločne s pútnikmi sa zamyslel nad spojením slov Životodarný kríž. Podotkol že ak niečo nazývame krížom, tak je to často niečo čo nás ubíja a zase to čo nás posilňuje nemôžeme nazývať krížom. Odpoveď na to nájdeme vo svätom písme v knihe Exodus v pätnástej kapitole. Tento predobraz Životodarného kríža je drevo ktoré hodil Mojžiš do horkých vôd Mary (Horkosť) a vody osladli. Zdôraznil že krížom nemôžeme nazývať to, čo sme si sami vybrali. Krížom je naopak to čo sme nechceli, nehľadali a predsa nás to stretlo. Svätú liturgiu spevom doprevádzal zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Erika Hrabčáka, bohoslovca pastoračného ročníka. Po svätej liturgii sa pútnikom prihovoril otec arcibiskup a metropolita Ján, podelil sa z duchovnými zážitkami z púte. Tak nasledovala Pápežská hymna, mnoholitstvije a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na slnkom zaliatej hore mnohí pútnici ostali v tichu a modlitbe rozjímať nad Životodarným krížom ktorý nám dnes Cirkev predkladá.

1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>