Dnes je: 27.07.2016
Meniny má: Božena

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Svätý Pavol vo všetkých svojich listoch vzdáva vďaky za všetky dobrodenia sveta. Vzdávajme vďaky aj my za svoje dobrodenia ? i za dobrodenia iných ľudí ? malé i veľké.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup. Naši prepodobní
Panteleimon žil v 4. storočí. Pochádzal z Nikomédie (dnešný Ismid pri Carihrade). Vyštudoval medecínu a pričinením sv. Hermolaja sa stal kresťanom. Bol lekárom na dvore cisára Maximiána. Od Boha dostal dar liečiť aj zázračne menom Ježiša Krista. Niektorí lekári od závisti ho obžalovali, že je kresťanom. Bol mučený zvlášť krutým spôsobom a napokon sťatý. V mestečku Ravello, južne od Neapola, sa nachádza krv mučeníka Pantelejmona, ktorá 27. júla, na výročie jeho smrti sa skvapalní ako čerstvá krv.

o. Vojtech Boháč

Akcie

Akcie na hore Zvir v roku 2016


Január 

2.1. Fatimská sobota

3.1. Malá púť

6.1. Sväté Bohozjavenie - Jordánske svätenie vody

Február

6.2. Fatimská sobota

7.2. Malá púť, večer o 17:00 Večiereň na začiatku Veľkého pôstu

Marec

5.3. Fatimská sobota

6.3. Malá púť

19.3. Sviatosť pomazania chorých

25.3. 10:30 Zvestovanie presv. Bohorodičke, Veľký piatok - Krížova cesta

27.3. Pascha

Apríl

2.4 Fatimská sobota

3.4. - Malá púť - nedeľa Božieho milosrdenstva

30.4. - Koinonia Ján Krstiteľ - modlitby za uzdravenie

Máj

7.5. Fatimská sobota

8.5. Kňazský seminár

Jún

4.6. Fatimská sobota

5.6. Malá púť

Júl

2.7. Fatimská sobota

3.7. Malá púť

24.7. - svätenie áut

August

5.8. - výročie zjavenia

6.8. - Fatimská sobota - SviatokPremenenia Pána

7.8. - Hlavná púť

September

3.9. - Fatimská sobota - púť primátorov a starostov

4.9. - Malá púť

15.9. - Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka

24.9. - Púť mužov a otcov - Koinonia Ján Krstiteľ

Október

1.10. Fatimská sobota - Svitaok Ochrany presv. Bohorodičky

9.10. Malá púť

November

5.11. Fatimská sobota

6.11. Malá púť

December

3.12. Fatimská sobota

4.12. Malá púť

8.12. Počatie presv. Bohorodičky sv. Annou - patrocínium kaplnky

24.12. Polnočná sv. liturgia