Dnes je: 02.04.2015
Meniny má: Zita

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Zo všetkých čností vyhľadávajme hlavne tie, ktoré slúžia nielen na našu spásu, ale aj pre dobro blížneho... Čo sa týka pozemských vecí, nik nežije len pre seba: remeselník, vojak, roľník, obchodník, všetci bez výnimky prispievajú k spoločnému dobru a dobru svojich blížnych. Ešte v plnšej miere sa to týka duchovného života, ktorý je pravým životom. Ten, kto žije len pre seba a pohŕda blížnym, je neužitočná bytosť, nie je ani človekom, nepatrí do nášho rodu.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Títus Divotvorca.
Bol kňazom a predstaveným kláštora blízko Konštantinopola. Viedol tvrdý úspešný boj v prospech správnej úcty sv. ikon na prelome 7. a 8. storočia.

o. Vojtech Boháč

Akcie

Akcie na hore Zvir v roku 2015


Január
1. - Nový rok, Obrezanie Pána
3. - Fatimská sobota
4. - Malá púť
6. - Bohozjavenie – Jordánske svätenie vody


Február
7. - Fatimská sobota
8. - Malá púť
15. - Večiereň – začiatok Veľkého pôstu


Marec
7. - Fatimská sobota
8. - Malá púť
21. - Sviatosť Pomazania chorých
25. - Zvestovanie presv. Bohorodičke


Apríl
3. - Veľký piatok – Krížová cesta
4. - Fatimská (Veľká) sobota
5. - PASCHA
12. - Malá púť - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Máj
2. - fatimská sobota
3. - Malá púť - Kňazský seminár


Jún
6. - Fatimská sobota
7. - Malá púť
27. - Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby za uzdravenie


Júl
4. - Fatimská sobota
5. - Malá púť – Sv. Cyril a Metod
26. - Svätenie áut

August
6. - Premenie Pána
8. - Fatimská sobota
9. - Hlavná púť – 25. výročie
20. - Koinonia Ján Krstiteľa – katechéza, modlitby za uzdravenie

September
5. - Fatimská sobota – púť primátorov a starostov
6. - Malá púť
8. – Narodenie Bohorodičky- púť učiteľov a žiakov na začiatku nového školského roka
15. - Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka - zbory

Október
3. - Fatimská sobota
4. - Malá púť
12. - púť mužov, otcov


November
1. - modlitby za zosnulých
7. - Fatimská sobota
8. - Malá púť

December
5. - Fatimská sobota
6. - Malá púť
8. - Počatie presv. Bohorodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky
24. - polnočná sv. liturgia
31. - polnočná sv. liturgia na konci starého a na začiatku nového občianského roka