Dnes je: 20.04.2014
Meniny má: Marcel

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Kríž nám hovorí, že nie je pádu bez nádeje, nie je tmy bez jedinej hviezdy, ani búrky bez prístavu, v ktorom by nebolo možné zakotviť.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.
Pochádzal z Konštantinopolu. Na území dnešného Bulharska viedol pustovnícky život. Zvláštnosť spočíva v tom, že nebol nikdy pod strechou ? bol stále pod holým nebom. Prímenie dostal od kajúceho pásu z drsnej látky zvanej trichina.

o. Vojtech Boháč

Akcie

Akcie na hore Zvir v roku 2014


Marec
1. - Fatimská sobota
2. – Večiereň – začiatok Veľkého pôstu
9. - Malá púť
25. - Zvestovanie presv. Bohorodičke
29. - Sviatosť Pomazania chorých


Apríl
5. - Fatimská sobota
6. - Malá púť
18. - Veľký piatok – Krížová cesta
20. - Nedeľa Paschy
27. – Nedeľa Božieho milosrdenstva


Máj
3. - fatimská sobota
4. - Malá púť - Kňazský seminár


Jún
7. - Fatimská sobota
8. - Malá púť
7. - 8. - Národná púť strážkyň a roverov -
katolícki skauti
14. - Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza,
modlitby za uzdravenie
29. - púť učiteľov a žiakov – poďakovanie za
uplynulý šk. rok


Júl
5. – Fatimská sobota, Sv. Cyril a Metod
6. - Malá púť
13. - púť vdov
20. – Sv. prorok Eliáš - posvätenie áut


August
2. - Fatimská sobota
3. - Hlavná púť
6. - Premenenia Pána
16. - Koinonia Ján Krstiteľa – katechéza,
modlitby za uzdravenie


September
6. - Fatimská sobota – púť primátorov a
starostov
7. - Malá púť
15. - Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka –
zbory


Október
4. - Fatimská sobota
5. - Malá púť
19. - púť mužov, otcov


November
1. - Fatimská sobota
9. - Malá púť, modlitby za zosnulých


December
6. - Fatimská sobota
7. - Malá púť - Počatie presv. Bohorodičky
sv. Annou – patrocínium kaplnky
24. - polnočná sv. liturgia
31. - polnočná sv. liturgia na konci starého
a na začiatku nového občianského roka