Dnes je: 28.01.2015
Meniny má: Alfonz

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Človekom nie je každý, kto má ruky a nohy, rozum, ale kto napreduje v zbožnosti a dobročinnosti.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.
Narodil sa okolo roku 306 v meste Nisibis v Sýrii. Matka a tamojší biskup ho vychovali kresťansky. Pôsobil ako diakon, ostatné svätenia neprijal. Po invázii Peržanov sa utiahol do Edesy. Napísal veľa hymien, zvlášť mariánskych, ale aj iné. Zomrel 9. júna 373.

o. Vojtech Boháč

Akcie

Akcie na hore Zvir v roku 2015


Január
1. - Nový rok, Obrezanie Pána
3. - Fatimská sobota
4. - Malá púť
6. - Bohozjavenie – Jordánske svätenie vody


Február
7. - Fatimská sobota
8. - Malá púť
15. - Večiereň – začiatok Veľkého pôstu


Marec
7. - Fatimská sobota
8. - Malá púť
21. - Sviatosť Pomazania chorých
25. - Zvestovanie presv. Bohorodičke


Apríl
3. - Veľký piatok – Krížová cesta
4. - Fatimská (Veľká) sobota
5. - PASCHA
12. - Malá púť - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Máj
2. - fatimská sobota
3. - Malá púť - Kňazský seminár


Jún
6. - Fatimská sobota
7. - Malá púť
27. - Koinonia Ján Krstiteľ – katechéza, modlitby za uzdravenie


Júl
4. - Fatimská sobota
5. - Malá púť – Sv. Cyril a Metod
26. - Svätenie áut

August
6. - Premenie Pána
8. - Fatimská sobota
9. - Hlavná púť – 25. výročie
20. - Koinonia Ján Krstiteľa – katechéza, modlitby za uzdravenie

September
5. - Fatimská sobota – púť primátorov a starostov
6. - Malá púť
8. – Narodenie Bohorodičky- púť učiteľov a žiakov na začiatku nového školského roka
15. - Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka - zbory

Október
3. - Fatimská sobota
4. - Malá púť
12. - púť mužov, otcov


November
1. - modlitby za zosnulých
7. - Fatimská sobota
8. - Malá púť

December
5. - Fatimská sobota
6. - Malá púť
8. - Počatie presv. Bohorodičky sv. Annou – patrocínium kaplnky
24. - polnočná sv. liturgia
31. - polnočná sv. liturgia na konci starého a na začiatku nového občianského roka