Dnes je: 20.02.2017
Meniny má: Lívia

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Almužna je skutok, prostredníctvom ktorého sa spoznali dvaja blížni.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.
Narodil sa v talianskej Ravene. Bol biskupom v sicílskom meste Katana. Preslávil sa kresťanskou láskou k chudobným, sirotám a starcom. Na jeho príhovor sa mnohí chorí uzdravili. Zomrel okolo roku 780. Telesné pozostatky sú uložené v Ríme v Chráme sv. Martina.

o. Vojtech Boháč

Akcie

Akcie na hore Zvir v roku 2017


Január

6. - Bohozjavenie – Jordánske svätenie vody
7. - fatimská sobota
8. - Malá púť
 
Február

4. – fatimská sobota
5. – Malá púť
26. – Večiereň na začiatku Veľkého pôstu
 
Marec

4. – Fatimská sobota
5. – Malá púť
 
Apríl

1. - Fatimská sobota – sviatosť Pomazania chorých
9. – Malá púť
14. – Veľký piatok – Krížová cesta
16. – Pascha
 
Máj

6. – Fatimská sobota
7. – Malá púť – Kňazský seminár (Misie filmom)
13. – výročie zjavenia vo Fatime
20. – Koinonia Ján Krstiteľ – modlitby za uzdravenie
 
Jún

3. – Fatimská sobota
4. – Malá púť
 
Júl

1. – Fatimská sobota
9. – Malá púť
23. – Svätenie vozidiel

August

5. – fatimská sobota – začiatok Hlavnej púte
6.- Hlavná púť - výročie zjavení, Premenenie Pána

September

2. - Fatimská sobota – púť primátorov a starostov
3. – Malá púť
15. – Presv.Bohorodička Spolutrpiteľka
16. – Koinonia Ján Krstiteľ – modlitby za uzdravenie a Púť mužov a otcov
 
Október
1. – Sviatok Ochrany Presv. Bohorodičky
7. – Fatimská sobota
8. – Malá púť

November

4. – Fatimská sobota
5. – Malá púť
 
December
2. – Fatimská sobota
3. – Malá púť
8.  - Počatie Presv. Bohorodičky sv.Annou
24. - Polnočná sv.liturgia