Dnes je: 31.07.2014
Meniny má: Ignác

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Ľudské hriechy majú svoj počet a svoju mieru, avšak milosrdenstvo Božie mieru nemá. Preto nech žiaden hriešnik nezúfa, ale, pozerajúc sa na milosrdenstvo Božie, nech sa kajá.
Svätý dna:
Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim.
Sv. Eudokim pochádzal z Kapadórie. Bol vychovaný v zbožnej kresťanskej rodine. Viedol odriekaný život v modlitbe a pôste, hoci bol dôstojníkom v armáde cisára. Zomrel ako 33 ročný. Na jeho príhovor sa udialo mnoho zázrakov. Pochovaný je v Carihrade.

o. Vojtech Boháč

Akcie

Akcie na hore Zvir v roku 2014


Júl
5. – Fatimská sobota, Sv. Cyril a Metod
6. - Malá púť
13. - púť vdov
19. - Koinonia Ján Krstiteľ - chvály, liturgia s modlitbami za uzdravenie 20. – Sv. prorok Eliáš - posvätenie áut


August
2. - Fatimská sobota
3. - Hlavná púť
6. - Premenenia Pána
16. - Koinonia Ján Krstiteľa – katechéza,
modlitby za uzdravenie


September
6. - Fatimská sobota – púť primátorov a
starostov
7. - Malá púť
15. - Presv. Bohorodička Spolutrpiteľka –
zbory


Október
4. - Fatimská sobota
5. - Malá púť
19. - púť mužov, otcov


November
1. - Fatimská sobota
9. - Malá púť, modlitby za zosnulých


December
6. - Fatimská sobota
7. - Malá púť - Počatie presv. Bohorodičky
sv. Annou – patrocínium kaplnky
24. - polnočná sv. liturgia
31. - polnočná sv. liturgia na konci starého
a na začiatku nového občianského roka