Dnes je: 19.04.2019
Meniny má: Jela

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Čím sa ospravedlňujú, keď ich začneme obviňovať? Ja, hovoria, nie som mních, mám ženu a deti a starám sa o dom. Práve však od toho pochádza všetko zlo. Či si vari myslíte, že čítanie Svätého písma patrí iba mníchom? Veď vy ho potrebujete viac ako oni! Kto žije vo svete a každý deň dostáva nové a nové údery, pre toho je i najviac potrebný liek. Preto ak niekto z vás pokladá čítanie Svätého písma za zbytočné, je to omnoho nebezpečnejšie pre jeho spásu, ako keby ho len nečítal. Názor, že čítať Sväté písmo je zbytočné, je satanského pôvodu.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.
Žil v IV. storočí celkom pustovníckym životom. Usadlosť, ktorú si vybral, založil sv. Chariton. Je vzorom striedmeho života a osobného sebazáporu.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Archív

Program slávení na Zvire na január 2014

betlehem6.1.2014 - Sväté Bohozjavenie

10.30 - sv. liturgia, myrovanie
12.15 - Jordánske svätenie vody – pod horou Zvir

12.1.2014 - Malá púť (presunutá z 5.januára!)

9.00 Uctenie ikony presvätej Bohorodičky, Akatist k
presvätej Bohorodičke, rozjímavý sv. ruženec

10.30 sv. liturgia – hlavný slúžiteľ a kazateľ o.Marcel Pisio,
duchovný správca hory Zvir.

V zimných mesiacoch nie je zabezpečená kyvadlová doprava spod hory Zvir.Fatimská sobota a Malá púť v decembri

snechDňa 7. decembra 2013 sa na hore Zvir slávila Fatimská sobota. Program začal o 10:00 modlitbou rozjímavého radostného ruženca. Po nej nasledovala liturgia, v ktorej o. Marcel Pisio – duchovný správca hory Zvir – rozlomil stať z evanjelia, kde Kristus hovorí o Božom kráľovstve. Vyzval k tomu, aby sme sa nebáli vstupovať tesnou bránou. Ako príklad uviedol Presvätú Bohorodičku, ktorá vo svojom živote nehľadala širokú a jednoduchú bránu. V homílii povedal: „Prijmime dnes vzor života Božej Matky, ktorá sa všetkého vzdala kvôli Božiemu kráľovstvu – bola služobnicou Pána, ktorá vstupovala každý deň do pokory.“
V nedeľu 8. decembra 2013 sa na hore Zvir konala Malá púť, ktorá bola spojená s odpustovou slávnosťou na sviatok Počatia Presvätej Bohorodičky svätou Annou. Ani usnežené počasie neodradilo ľudí prísť a sláviť nedeľu na hore Zvir už od začiatku. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Ďakovného akatistu. Potom nasledovala modlitba slávnostného svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Rastislav Janičko, protopresbyter staroľubovnianského protopresbyterátu a správca farnosti Litmanová. V homílii hneď na začiatku nastolil otázku, či je možné plniť Božiu vôľu naplno? Vzápätí odpovedal, že existuje jeden človek, ktorý to dokázal a je ním Presvätá Bohorodička. Božia milosť na nej spočinula a v jej živote zvíťazila pokora a odovzdanosť do Božej vôle. Ona nie je tá, ktorá prijímala Božie slovo nasilu alebo len povrchne. Bohorodička vo svojej slobodnej vôli povedala áno Božiemu povolaniu, a tak sa otvorila pôsobeniu a milosti, ktorá jej pomáhala prijímať všetko utrpenie a bolesť. Po liturgii bolo myrovanie, ktoré predstavuje lásku spoločenstva – agapé, prax prvých kresťanov. Ako je zvykom, po liturgiu nasledovala modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu. Svätú liturgiu svojím spevom doprevádzali mladí z Litmanovej. Po piatkovom sviatku svätého Mikuláša, ktorý je úžasným príkladom lásky a sobotným evanjeliom o nádeji Božieho kráľovstva sa táto nedeľa stala duchovným naplnením v príklade viery a odovzdanosti Presvätej Bohorodičky.Duchovná obnova

V sobotu 16. 3. 2013 bude na
HORE ZVIR od 17:00 hod. DUCHOVNÁ OBNOVA

Téma:
Pohoršenie ničí priateľstvá

Program:
17:00 Rozjímavý sv. ruženec
17:45 Sv. liturgia
18:45 Katechéza
19:30 Adorácia

Duchovnú obnovu vedie o. Vasil KindjaFebruárová Malá Púť

Ani husté sneženie v nedeľu, 3. februára, nezabránilo viac ako 500 pútnikom zúčastniť sa na Malej púti na Hore Zvir v Litmanovej. Program začal rovnako ako každý mesiac, uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pútnikov potom privítal a pomodlil sa s nimi modlitbu akatistu o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. Po následnej modlitbe rozjímavého sv. ruženca, staroľubovniansky protopresbyter o. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová, začal svätú liturgiu. V kázni sa prihovoril k pútnikom a pripomínal im aká je dôležitá láska k blížnemu. Po modlitbe na úmysel sv. otca a Korunke k Božiemu milosrdenstvu sa pútnici rozchádzali domov a v srdciach im stále doznievali hleboké zážitky so stretnutia sa s Pánom a z krásneho modlitbového spoločenstva.
Marcová Malá Púť

Aj v mesiaci marec sa na Hore Zvir v Litmanovej uskutoční Malá púť. Pozývame preto pútnikov na spoločné slávenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 3. marca 2013. Program začne o 9:00 uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky. Po modlitbe marianského akatistu a rozjímavého svätého ruženca začne svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o. Peter Borza, odborný asistent na Katedre historických vied na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>