Dnes je: 19.04.2019
Meniny má: Jela

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Spomeň si na svoj posledný deň, lebo nebudeš tu žiť naveky. Spomeň si na strach, ktorý bude predchádzať tvoju smrť, uvedom si, že vtedy sa už nebudeš môcť od tejto ťažkej chvíle vzdialiť, spomeň si na hodinu svojej smrti! Spomeň si tiež na blízky Boží súd, na tam prítomných anjelov, na svoju vystrašenú dušu týmito strašnými skutočnosťami -útrapami a horkými výčitkami svedomia, ako so žiaľom budeš opúšťať túto zem.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.
Žil v IV. storočí celkom pustovníckym životom. Usadlosť, ktorú si vybral, založil sv. Chariton. Je vzorom striedmeho života a osobného sebazáporu.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov
hlava

Sláva Isusu Christu!

Vitajte na obnovenej stránke Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, ktorá patrí medzi mariánske pútnické miesta na Slovensku. Úlohou tejto stránky je pozvať Vás na horu Zvir do Litmanovej, ponúknuť Vám možnosti duchovných aktivít, ako aj informovať Vás o aktuálnom dianí na tomto mariánskom pútnickom mieste. Môžete tu čerpať Božiu pomoc do svojho života, nájsť stratený pokoj duše, ďakovať za prejavy Božej lásky a pomoci a odovzdať svoj život pod ochranu Božej Matky. Prajeme Vám všetkým požehnaný a milostivý čas prežitý na hore Zvir. Verím, že táto stránka bude prínosom všetkým a splní svoje poslanie.

  • Mgr. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová a riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej
  • Mgr. Jozef Urvinitka, duchovný správca hory Zvir v Litmanovej
  • Dipl.-Theol. Univ. Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir
  • Mgr. Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir a výpomocný duchovný vo farnosti Litmanová

Plagát hlavnej púte tu >>


 

Program počas sviatkov Paschy

abc

Veľký štvrtok 18. 4. 2019     V tento deň liturgia o 10.30 hod. nebude                                    17.00  hod. Sväté strasti Veľký piatok 19. 4. 2019                                        10.30 hod.  Krížová cesta - začiatok pri kríži pod horou Zvir                                   15.00 hod. Večiereň a uloženie plaščenice do hrobu                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.Veľká sobota 20. 4. 2019                                    10.00 hod. sv. ruženec                                   10.30 hod.  sv. liturgia                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.Svätá a veľká nedeľa Paschy 21. 4. 2019                                    5.00  hod. Utiereň vzkriesenia a hneď sv.liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál                                   10.30 hod.  Sv. liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál                                   17.00 hod. Paschálna večiereň  Počas celého Svetlého týždňa 22. -26. 4. 2019                                    10.00 hod.  sv. ruženec                                  10.30 hod.  sv. liturgia                                  17.00 hod. Paschálna večiereňPočas celého svetlého týždňa sa nespovedá!


Pozvánka na eucharistickú adoráciu

ffff

„Nevezmeš meno Pána Boha svojho nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo“ / Ex 20,7: Dt 5,1/.Svätopisec v knihe Sirachovcovej hovorí: „ Božie meno nemaj ustavične v ústach a menovanie najsvätejších vecí nezaplietaj do reči, lebo neobstojíš pre ne bez viny“ / Sir 23,10/Žiadne iné meno na tejto Zemi nie je tak znevažované, zneuctené, častokrát spomínané s preklínaním a zlorečením.Prijmite pozvanie do ticha, na 24 hod.eucharistickú adoráciu, ktorá sa uskutoční na Hore Zvir v Kaplnke Nepoškvrnenej čistoty v piatok 19.4.2019 od 17.00 hod. do soboty 20.4.2019 do 17.00 hod. Počas tejto adorácie chceme odprosovať nášho Boha za svoje hriechy proti druhému Božiemu prikázaniu a taktiež môžeme vykonať zástupné pokánie za hriechy svojich blízkych, svojich predkov, svojej farnosti, národa a za obrátenie hriešnikov.


Aprílová Malá púť

ccc

V nedeľu 7. Apríla sa na Hore Zvir zišli veriaci, aby spoločne slávili Malú púť. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie Svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky - hora Zvir, výpomocný duchovný farnosti Litmanová. V homílii o. Peter  hovoril o tom, že v dnešnom evanjeliu sme mohli počuť ako ku Ježišovi prišli Zebedejoví  synovia Jakub a Ján. Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.” Áno je to dobre, čo chceli. Chceli byť s Ježišom. No oni chceli byť s ním bez kríža. Nepovedali, že chcem s tebou trpieť po tvojej pravici a ľavici. Alebo že chceme s tebou trpieť aby ti bolo ľahšie . Asi každý z nás sa môže v tomto nájsť. Ak príde nejaká ťažkosť tak hneď Pane zober ju preč odo mňa. Keď je nám dobre, tak Bohu hovoríme ako ho milujeme, no keď niečo neide podľa našej predstavy, tak už je nám ťažko Mu hovoriť ako ho milujeme. Ježiš im povedal že prví budú tí, ktorí budú slúžiť. Ako je to v mojom prípade, chcem byť tým ktorý slúži? Predstavme si že sme v práci a potrebujeme voľno. Prídeme za svojím zamestnávateľom a povieme mu že potrebujeme voľno. Ale práve v tomto období je veľa práce a tak musím chodiť do práce. No on mi povie, že si môžem zobrať voľno a že on pôjde za mňa do práce. Asi každý z nás by chcel mať takúto prácu. Niekto kto má veľké postavenie zrazu sa sám uponíži a chce mi poslúžiť. Ak ja budem slúžiť tak sa budem podobať Ježišovi. On išiel za mňa na kríž aby mi slúžil. Tam nás Boh učí pokore, láske, trpezlivosti... Keď ide Ježiš na krížovú cestu tak počujeme slová- toto je môj milovaný syn v ktorom mám zaľúbenie. Je to potvrdenie toho, že Ježiš robil správnu vec a že táto cesta má zmysel. To isté môžeme prežívať aj v našom živote kde prežívame mnohé ťažkosti. A Boh aj tebe chce povedať, že to má zmysel. No bolo by to od neho sebecké ak by on tebe hovoril že to bude dobre, alebo ľahké. On ako prvý ide tou krížovou cestou a On pozná všetko, čo pri tom prežívaš. Môžem povedať, že aj tebe chce povedať ty si môj milovaný syn, milovaná dcéra v ktorom mám zaľúbenie. A preto môžeme povedať- Pane aj keby som mal kráčať tmavou dolinou nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Na záver homílie nás otec Peter povzbudil, aby sme poslúžili tomu bratovi, ktorý to potrebuje lebo Boh nám hovorí že jedine tak budeme po jeho pravici a ľavici. Objím svoj kríž, lebo jedine tak dostane zmysel.  Po svätej liturgii otec Peter poďakoval ostatným kňazom a bohoslovcom za ich službu. Slávnosť sa ukončila mnoholitstvijem všetkým prítomným.1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>