Dnes je: 20.06.2019
Meniny má: Valéria

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Keď máš niekomu niečo dať, mal by si povedať: Pochválený buď Boh, ktorý mi dal možnosť pomôcť človekovi.


Ochrana osobných údajov

Pozvánka na modlitby matiek

matky

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej pozýva všetky matky na Modlitby matiek, ktoré vedú matky z komunity Útecha , Spišskej diecézy. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 25. augusta 2018 na hore Zvir v Litmanovej. Program začína o 10:00 hod. modlitbou svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 hod. nasledovať svätá liturgia, ktorej slávnostným kazateľom bude páter Michal Zamkovský. Po krátkej obedňajšej prestávke sa zhromaždeným prihovoria diecézne koordinátorky. O 15:00 sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej budú nasledovať modlitby matiek a spoločné zdieľanie.„Spoločnými modlitbami zachránime svoje deti!“


Hlavná púť na hore Zvir v Litmanovej

Kardinál

Počas prebiehajúceho Jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa cez víkend 4. a 5. augusta  konala na hore Zvir v Litmanovej archieparchiálna odpustová slávnosť. Začala v sobotu dopoludnia posvätným ružencom a svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jozef Urvinitka. Vo svojej homílii poukázal na najdôležitejšiu vec na tejto zemi a tou je plniť Božiu vôľu. Program pokračoval popoludní Korunkou Božieho milosrdenstva, po ktorej si manželky gréckokatolíckych kňazov v Aule sv. Jána Pavla II. vypočuli svedectvo manželky gréckokatolíckeho kňaza, pani Kristíny, a jej manžela, ktorí, dôverujúc Bohu, pôsobia v ťažkých podmienkach na východnej Ukrajine. Po posviacke vody v prameni púť pokračovala veľkou večierňou a archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.Po nej nasledovala katechéza otca Maxa Kašparu na tému „Nebojme sa otvoriť svoje srdcia Kristovi. Viera a odvaha. Otec Max spomenul, že kresťan nemá mať strach, on môže mať iba bázeň pred Bohom. Nasledovala krížová cesta a polnočná svätá liturgia, ktorú slávil o. Slavomír Zahorjan s ostanými kňazmi. Po nej nasledovala celonočná adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou. V nedeľu okrem iného zaznela katechéza otca Petra Šturáka o Jubilejnom roku, ktorý teraz v našej archieparchii slávime.Hlavná púť vyvrcholila v nedeľu archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Koncelebrovali aj pomocný mukačevský biskup Nil Jurij Luščak OFM, apoštolský exarcha pre gréckokatolíkov v Srbsku  Djura Džudžar, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš, emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich a niekoľko desiatok kňazov.J.E. kardinál Jozef Tomko v homílii uviedol: „Zišli sme sa tu, aby sme sa osobne stretli s Bohom. Otvorme si uši a najmä srdcia, aby sme si do našich každodenných životov odniesli silu a svetlo. V evanjeliu sme počuli o dvoch sestrách Márii a Marte a tieto dve sestry sú úplne odlišnej povahy. Mária – hĺbavá duša, ktorá sa zaujíma o duchovné veci, sadla si k Ježišovým nohám a s veľkou radosťou počúvala jeho slovo. Táto citlivá duša vnímala v ňom Mesiáša, ktorého túžobne očakávali. Jej sestra Marta sa starala, aby pripravila pohostenie. Tu zastala pri Ježišovi a povedala mu: „Pane, nedbáš,  že ma sestra nechá samú obsluhovať?“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ Máme tu dva druhy starostí, starosť o dušu a telo. Ježiš nás vyzýva k vnútornej rovnováhe, aby sme nestratili vnútorný pokoj. Starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo. Človek sa má starať aj o dušu, nielen o telo. Treba sa starať aj o telo, ale nie prehnane. Vzorom je pre nás Panna Mária, ona má všetky dobré vlastnosti Márie aj Marty. Je blahoslavená, lebo prijala Božie slovo a ho aj uskutočňovala. Svätý apoštol Pavol vyzýva veriacich a tým aj nás, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista, aby sme sa vedeli pokoriť. „Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraždivosti, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 2- 4)Na konci slávnosti prešovský arcibiskup a metropolita Ján poďakoval kazateľovi, všetkým biskupom, kňazom – obzvlášť tým, ktorí vykonávali sviatosť zmierenia, organizátorom, vzácnym hosťom, RTVS – ktorá sprostredkovala službu celému Slovensku a všetkým pútnikom, že prijali pozvanie našej Nebeskej Matky a že prišli posilniť svoju vieru. V závere sa otec Rastislav Janičko poďakoval aj vladykovi Jánovi a kardinálovi Jozefovi odovzdal kyticu a drevorezbu Presvätej Bohorodičky. 


Pozvánka na posviacku vozidiel

Eliáš

“A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.” (2Krľ 2, 11)Slovami o prorokovom odchode do neba, pozývame všetkých majiteľov ”ohnivých vozov a koní” na horu Zvir, kde sa budeme spoločne modliť za všetkých cestujúcich a zvolávať ochranu pre tých, ktorí každodenne sadajú do svojich automobilov a vydávajú sa na cesty. Posvätenie áut sa bude na Zvire konať v nedeľu, 22. júla 2018 po liturgii o 10:30, 14:00 a aj po večernej liturgii o 18:00 hod. Svoje auto, ktoré chcete dať posvätiť stačí zaparkovať cestou na horu Zvir. Kňaz zíde až dole ku mostu, podľa toho koľko bude áut na svätenie.<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>