Dnes je: 20.06.2019
Meniny má: Valéria

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Nie je možné, aby človek svojou mocou vykorenil hriech z koreňa; odporovať a odpor znášať, zraniť a byť raneným, to patrí tebe, ale vykoreniť ? Bohu. Lebo keby si ty to mohol urobiť, načo by bol potrebný príchod Pána, lebo ako nemôže oko vidieť bez svetla, ani nemožno hovoriť bez jazyka, počúvať bez uší, chodiť bez nôh a pracovať bez rúk: tak taktiež nemôžeš byť bez Ježiša spasený, nemôžeš vojsť do Nebeského kráľovstva.


Ochrana osobných údajov

Májová Malá púť

ccc

V tretiu nedeľu po Pasche, 5. mája 2019, sa na hore Zvir v Litmanovej konala májová  Malá púť. Celá púť prebiehala pod záštitou predstavených a bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Program začal o 9:00 hodine uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a pokračoval modlitbou akatistu, ktorý viedol otec Marcel Pisio, špirituál kňazského seminára v Prešove. Program ďalej pokračoval modlitbou rozjímavého svätého ruženca, ktorý si pripravili bratia seminaristi. Vyvrcholením Malej púte bola svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol otec Miroslav Dancák, rektor kňazského seminára v Prešove, a slávnostným kazateľom bol otec Jozef Gača, vicerektor kňazského seminára v Prešove. Svoju homíliu začal tým, že sme tu prišli, aby sme boli na tejto hore spolu s Ježišovou matkou. Mnohé veci nás ovplyvňujú v našom rozhodovaní. Aj dnešná cesta na horu bola naplnená strachom, že aké počasie bude. No hoci dnes nám tu prší a sneží prišli sme tu. Ani počasie nás neodradilo, aby sme sa stretli s našou nebeskou mamkou a našim nebeským ockom. V dnešnom evanjeliu sme počuli ako ľudia prichádzajú k hrobu, na ktorom bol odvalený kameň. Nachádzajú tam mladíka v bielom. On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili. Ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.’” Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa báli. No Mária sa nebojí ona prichádza k učeníkom a hovorí im, že ide pred nimi do Galiley. Aj v našom živote prichádzajú tmavé chvíle, kedy sa bojíme alebo sa stane nejaká tragédia. No práve do tohto nášho trápenia prichádza Mária a hovorí: „Ježiš žije a ide pred tebou.“ Ježiš žije a chce byť prítomný v každom našom trápení. Nikdy nie sme sami. Nájdime silu a odvahu, príďme k nemu a povedzme mu o našom trápení. On chce priniesť svetlo do nášho života. Chce nám dať nádej na nový život. No nie na život bez Neho, ale na život s Ním. Hľadajme Boha v našej temnote, v našich problémoch, lebo On je tam a dovoľme mu, aby nás preniklo jeho svetlo. Svetlo života. No v prvom rade musíme chcieť Ho tam nájsť. Aj tieto ženy prichádzali k hrobu so starosťami. Tak isto aj my máme starosti a trápenia. No keď ich dáme do Božích rúk, tak budeme ako tieto ženy, ktoré prišli k hrobu a ich starosti sa pominuli. A nielen to, ale dozvedeli sa, že Ježiš žije. On chce žiť aj v našich životoch. Tak ako tieto ženy Ježiš posiela, aby o tom hovorili, tak aj nás posiela, aby sme o tom hovorili. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov, a tiež modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Celú liturgiu doprevádzal svojím spevom zbor sv. Romana Sladkopevca.


Pozvánka na májovú Fatimskú sobotu a Malú púť

ccc

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás v máji - mariánskom mesiaci všetkých srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2019. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Pokračovať bude slávením svätej liturgie, ktorá začne o 10:30 hod. Po tomto programe bude nasledovať modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panne Márii.Taktiež vás pozývame na Malú púť, ktorá sa uskutoční 5. mája 2019. Každoročne sa májová Malá púť koná pod vedením predstavených a bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu. Po akatiste bude pokračovať modlitbou svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude slávenie svätej liturgie, ktorá začne o 10:30 hod. V závere svätej liturgie bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.


Program počas sviatkov Paschy

abc

Veľký štvrtok 18. 4. 2019     V tento deň liturgia o 10.30 hod. nebude                                    17.00  hod. Sväté strasti Veľký piatok 19. 4. 2019                                        10.30 hod.  Krížová cesta - začiatok pri kríži pod horou Zvir                                   15.00 hod. Večiereň a uloženie plaščenice do hrobu                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.Veľká sobota 20. 4. 2019                                    10.00 hod. sv. ruženec                                   10.30 hod.  sv. liturgia                                   Spovedanie: 09.00 – 12.00 hod.Svätá a veľká nedeľa Paschy 21. 4. 2019                                    5.00  hod. Utiereň vzkriesenia a hneď sv.liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál                                   10.30 hod.  Sv. liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál                                   17.00 hod. Paschálna večiereň  Počas celého Svetlého týždňa 22. -26. 4. 2019                                    10.00 hod.  sv. ruženec                                  10.30 hod.  sv. liturgia                                  17.00 hod. Paschálna večiereňPočas celého svetlého týždňa sa nespovedá!<< |1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>