Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Láska je plod, ktorý dozrieva v každom ročnom období, a ktorý má každý na dosah ruky. Zbierať ho môže ktokoľvek a bez obmedzenia.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Pozvánka na aprilovú Malú púť

Jeruzalem

Drahí mariánski ctitelia, všetkých vás pozývame na aprílovú Malú púť, ktorá sa ako tradične uskutoční v nedeľu po prvom piatku, čiže  9. apríla 2017. V túto nedeľu budeme zároveň sláviť aj Kvetnú nedeľu, čiže slávnostný vstup Ježiša Krista do Jeruzalema. Program sa začína o 9:00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky a modlitbou akatistu. Pokračovať bude modlitbou svätého ruženca.  Malá púť vyvrcholí slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir v Litmanovej. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Na znak Pánovho vstupu do Jeruzalema bude na záver požehnanie ratolestí, ktoré si veriaci môžu doniesť so sebou.

Pozvánka na aprilovú Fatimskú sobotu

Samaritán

Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás všetkých srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty v mesiaci apríl, ktorá sa uskutoční 1. apríla 2017. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a pokračovať bude slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov, modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zverenia sa pod ochranu  Fatimskej Panne Márií.  V túto sobotu sa po svätej liturgii bude udeľovať sviatosť pomazania chorých, ktorú môže prijať každý veriaci, trpiaci na duši, či na tele. Je prejavom veľkej Božej dobroty, že veriaci bude telesne uzdravený, alebo mu Pán udelí potrebné milosti na nesenie kríža podľa jeho svätej vôle. Na platné prijatie tejto sviatosti je potrebné byť v stave milosti posväcujúcej, preto prosíme pútnikov, ktorí by chceli prijať túto sviatosť, aby ak je to možne prišli náležite pripravení, čiže vyspovedaní. Kvôli množstvu veriacich, ktorí majú záujem prijať sviatosť  pomazania chorých by sa pre krátkosť času nestihli všetci vyspovedať na hore Zvir.

Marcová Fatimská sobota a Malá púť

Zvir

Dňa 4. marca 2017 sa na hore Zvir zhromaždili pútnici, aby spoločne slávili Fatimskú sobotu. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec Marcel Pisio. Vo svojej homílii vyzval veriacich, aby sa dôkladne zamysleli nad prežívaním svojej viery. Prečo sa modlíme, navštevujeme chrám každú nedeľu, zachovávame „Desatoro“ a pod.? Motivuje nás k tomu zvyk, resp. „veď aj iní to tak robia“, alebo nás k tomu vedie láska k Bohu? Nesmieme totiž nikdy zabudnúť na to, že ak sa z Božích prikázaní vytratí láska, tak z našej viery zostane už iba čistý fanatizmus! V evanjeliu sme počuli ako Kristus uzdravil v sobotu človeka s vyschnutou rukou. Neraz sme aj my obrazom toho človeka, keď sme zničení a nakazení hriechom, po ktorom sa tak „usilovne“ naťahovali naše ruky. Dovoľme Kristovi, aby tak ako  uzdravil muža s vyschnutou rukou, uzdravil aj naše srdcia, často zraňované hriechom.            

     5. marca 2016, v prvú pôstnu nedeľu, sa na hore Zvir uskutočnila Malá púť. Program púte začal ako obvykle uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, pokračoval modlitbou akatistu a po ňom nasledovala modlitba rozjímavého svätého ruženca. Najdôležitejším bodom programu bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Slávnostným kazateľom bol otec protopresbyter Rastislav Janičko, riaditeľ pútnického centra na hore Zvir a správca farnosti Litmanová. Svojou homíliou upriamil pozornosť veriacich pútnikov na otázku, v čom všetkom hľadáme istotu a záruku šťastia v našom živote. Mnohokrát svoju nádej vkladáme do vecí, ktoré nám zabezpečia šťastný a bezstarostný život iba nakrátko, ale pre nás kresťanov je jedinou istotou a zárukou večného šťastia Ježiš Kristus! A možnože sme ako Natanael spokojní so svojím životom – „figovníkom“, pod ktorým mi je dobre a nechcem urobiť ani len krok navyše. Čo je mojím figovníkom, istotou, pod ktorou sa cítim pohodlne? Peniaze, zdravie, zamestanie...? Avšak Kristus nás dnes pozýva vykročiť zo svojho pohodlia za ním. Tento pôstny čas nám poskytuje príležitosť prehodnotiť svoj život, obrátiť sa a pochopiť v čom spočíva tá pravá istota nášho života. Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu svojím spevom doprevádzal miestny spevácky zbor z Litmanovej. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

 


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>