Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Nestále opakuj tie isté povzbudenia a nikdy neprejavuj lenivosť; maj vždy láskavý a milý prístup. Či nevidíš, ako maliari, keď chcú vytvoriť pekný portrét, starostlivo niektoré črty zdôrazňujú a iné zasa retušujú? Nebuď horší od maliara. Keď toľko úsilia vkladajú do vykreslenia ľudskej podoby, o čo väčší dôvod máme na to my, keď formujeme podobu duše, aby sme ju vytvorili dokonalú.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Januárová Fatimská sobota a Malá púť

zvir- zima Drahí mariánski ctitelia, aj v novom roku 2017 vás všetkých  srdečne pozývame na slávenie januárovej  fatimskej soboty,  ktorá sa uskutoční 7.januára 2017, na hore Zvir v Litmanovej. Program sa začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého sv. ruženca a bude pokračovať slávením svätej liturgie o 10:30. Na záver sv. liturgie bude  modlitba Korunky k  Božiemu milosrdenstvu a po nej  modlitba zverenia sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky.

Zároveň vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať v nedeľu 8.januára 2017. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si Ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude modlitbou akatistu a modlitbou sv. ruženca. Malá púť vyvrcholí slávnostnou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir a výpomocný duchovný vo farnosti Litmanová. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Pozývame vás skrze spoločnú modlitbu vstúpiť do nového roku 2017, vyprosujúc si milosti dobrotivého Boha  a mocnú ochranu Presvätej Bohorodičky.

Zároveň dávame do pozornosti, že počas zimných mesiacov nie je zabezpečená kyvadlová doprava.

 

Decembrová Fatimská sobota a Malá púť

zima 63      Dňa 3. decembra 2016 sa na hore Zvir v Litmanovej slávila Fatimská sobota. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého radostného svätého ruženca a pokračoval slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a zároveň kazateľom bol otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. Svojou homíliou povzbudil veriacich k bdelosti a pripravenosti, pretože nikto z nás nevie, kedy si ho Pán povolá k sebe do večnosti. Je preto dôležité, aby sme boli neustále ostražití a nedovolili diablovi vniknúť do nášho srdca. A všetci, ktorých Pán pri svojom príchode nájde bdieť budú blahoslavení! Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov, tiež modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Panne Márii.                           

     V nedeľu, 4. decembra 2016, hora Zvir znova privítala veriacich pútnikov, ktorí sa nedali odradiť tuhou zimou a prišli na toto miesto sláviť poslednú Malú púť v tomto kalendárnom roku. Program púte bol tradične otvorený uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, nasledovala pobožnosť Ďakovného akatistu a po nej modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením púte bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Evanjelium ohlásil otec Michal Leščišin, ktorý bol zároveň aj slávnostným kazateľom. Vo svojej homílii v spojitosti s evanjeliom o desiatich malomocných vyzdvihol dôležitosť a podstatu viery človeka. Je potrebné prijímať Božie slovo do nášho života, ale ešte dôležitejšie je podľa neho denne žiť. Evanjelium nám ukazuje moc Kristových slov, ktoré uzdravujú tých, ktorí k nemu prichádzajú s vierou. No Kristus výrazne poukazuje aj na význam vďačnosti, ktorú od nás žiada. Kristus očakáva našu vďačnosť za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostávajú počas života, ale je tiež potrebné chváliť Boha aj za všetky tie nepríjemnosti, ktorých sa nám v živote dostáva nemálo, pretože aj skrze ne nás Pán mnohokrát učí pochopiť zmysel kríža a bolesti. Okrem iného otec Michal vyzval pútnikov, aby sa zbavili formalizmu, a aby vždy vykonali viac ako je ich povinnosťou niečo urobiť. Deviati malomocní urobili to, čo bolo formálne, ale iba jeden dokázal urobiť niečo navyše, a to chváliť Pána. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.

 

 

Decembrová Fatimská sobota a Malá púť

zima 1 Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2016. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 hod. nasledovať svätá liturgia. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.  

Taktiež vás všetkých pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 4. decembra 2016. Program Malej púte už tradične  začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude  akatistom, po ktorom bude nasledovať modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením Malej púte bude slávanie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Michal Leščišin, rektor chrámu na hore Zvir. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Priďte v tomto pripravnom období pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista, v období Filipovky, zažiť radosť a zakúsiť Boží dotyk, ktorý láskou premieňa srdce človeka.

Zároveň dávame do pozornosti, že počas zimných mesiacov nie je zabezpečená kyvadlová doprava.

 

 

 

 

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>