Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Je potrebné byť trpezlivým, prekonávať všetky krivdy a privádzať k spamätaniu sa toho, kto krivdí.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Pascha na hore Zvir

pascha Aj tento rok sme počas slávenia sviatkov vzkriesenia Ježiša Krista mohli na hore Zvir prežívať milostivý čas. Liturgický program  začal vo Veľký štvrtok slávením svätých strasti nášho Pána Ježiša Krista, kedy sme sa mohli stíšiť a pri počúvaní evanjelií o Kristovom utrpení   rozmýšľať nad láskou Boha, ktorú nám preukázal svojou obetou. Vo Veľký piatok program na hore Zvir začínal 10:30 hod. modlitbou krížovej cesty a pokračoval poobede výnimočným slávením. Výnimočným preto, pretože tento rok pripadol na Veľký piatok sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke, kvôli čomu sme sa o 15:00 hod.  stretli pri slávení  večierne s liturgiou svätého Jána Zlatoustého a toto slávenie zakončili  uložením plaščenice do hrobu. Sobotňajší program v sebe zahŕňal modlitbu ruženca o 10:00 hod. a pokračoval slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Počas veľkého piatka a soboty  sme si mohli uctiť Krista odpočívajúceho v hrobe, a potom v nedeľu ráno oslavovať slávne Kristovo vzkriesenie. Nedeľný program na hore Zvir začínal o 5:00 hod. slávením Utierne vzkriesenia s posvätením jedál, pokračoval o 10:30 hod. slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý rovnako zakončil slávenie  posvätením jedál.  Pri slávení svätej liturgie sme sa mohli stretnúť aj o 14:00 hod. a oslavou Kristovho vzkriesenia sme pokračovali  slávením Paschálnej večierne v Nedeľu aj počas celého Svetlého týždňa. Otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir, a otec Michal Leščišin, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir vo svojich homíliách zdôrazňovali potrebu  našej túžby vstať spolu s Kristom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme mohli víťaziť  spoločne s ním a rovnako povzbudzovali veriacich k prežívaniu druhej štyridsiatnice, nie tej pôstnej, ale tej, v ktorej oslavujeme Kristovo zmŕtvychvstanie a pripravujeme  sa na jeho prísľub, a to príchod Tešiteľa, Sväteho Ducha. „Christos Voskrese!“   

Program slávení na hore Zvir

voskresenije Veľký štvrtok:
V tento deň nebude slávená liturgia o 10.30
17.00 Sväté strasti

Veľký piatok:
10.30 Krížová cesta -
začiatok pri kríži pod horou Zvir
15.00 Večiereň s liturgiou sv.Jána Zlatoústeho a uloženie plaščenice do hrobu

Veľká sobota:
10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia

Svätá a veľká nedeľa Paschy:
 
5.00 Utiereň vzkriesenia a požehnanie veľkonočných jedál
10.30 Sv. liturgia, myrovanie a požehnanie veľkonočných jedál

13.30 sv. ruženec
14.00 sv. liturgia, myrovanie
17.00 Paschálna večiereň

Počas celého Svetlého týždňa:
10.00 sv. ruženec

10.30 sv. liturgia
17.00 Paschálna večiereň

Stretnutie s Patrickom a Nancy Latta

fotecka Dňa 17. marca 2016 sme na hore Zvir privítali manželov Patricka a Nancy z Medžugoria, ktorí prišli na Slovensko vydať svedectvo o svojom obrátení skrze dotyk Panny Márie. Program začal o 10:00 hodine modlitbou svätého ruženca, pokračoval svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita. Po skončení svätej liturgie nasledovalo svedectvo Patricka a Nancy, v ktorom rozprávali o silnom Božom dotyku skrze posolstvá Panny Márie. Obrátenie bolo silné natoľko, že tento manželský pár opustil Kanadu, Patrickovu rodnú krajinu a už 23 rokov žijú v Medžugorí. Vo svojom svedectve zdôrazňovali výzvu Panny Márie na modlitbu svätého ruženca, pôst, sviatosť zmierenia,  prijímanie eucharistie a čítanie Božieho slova. To je ten pravý poklad, ktorý zmenil ich život a život celej ich rodiny. Je to jedine Boh prítomný v živote človeka, ktorý nám dokáže dať  to, čo žiadne bohatstvo tohto sveta nedokáže, a to Boží pokoj. Po skončení svedectva nasledovala eucharistická adorácia, zakončená požehnaním. Pútnici tak povzbudení svedectvom Patricka a Nancy načerpali sily do ďalších dní, aby rovnako mohli šíriť radostnú zvesť o živote s Bohom.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>