Dnes je: 19.04.2019
Meniny má: Jela

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Radosť vychádza z objaveného zmyslu utrpenia, utrpenia ponúknutého z lásky.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.
Žil v IV. storočí celkom pustovníckym životom. Usadlosť, ktorú si vybral, založil sv. Chariton. Je vzorom striedmeho života a osobného sebazáporu.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Júlová Fatimská sobota a Malá púť

fotecka Júlová Fatimská sobota

V sobotu 2. júla sme na hore Zvir privítali pútnikov  pri príležitosti slávenia   Fatimskej soboty. Sobotňajší program začínal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Vo svojej homílii zdôrazňoval potrebu lásky k Bohu, ktorá má byť na prvom mieste a od ktorej sa budem potom všetko odvíjať. Častokrát túžime po veľkých veciach a zabúdame na ten základ, ktorým je náš vzťah s Bohom, ktorý ak budeme pevne budovať, tak náš život bude postupne smerovať tým správnym smerom až k Božiemu kráľovstvu. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Božej Matke.

Júlová  Malá púť

V nedeľu 3. júla sa na hore Zvir zišli veriaci aby spoločne slávili Malú púť. Program začínal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Peter Kijovský. Pred začiatkom liturgie otec protopresbyter Rastislav Janičko uviedol otca Petra Kijovského, ktorý bol ustanovený ako rektor Kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie na hore Zvir a zároveň výpomocný duchovný pre farnosť Litmanová. Svoju homíliu začal príbehom, ktorý mal poukázať na to aké dôležité je mať cieľ. Cieľ toho čo robíme a kvôli čomu žijeme. V našich životoch je  samozrejme nebeské kráľovstvo tým miestom kam smerujeme. Otec Peter  ďalším príbehom, ktorý použil povzbudil veriacich k tomu, že nad nami je milosrdný Boh, ktorý nás vedie k tomuto nášmu cieľu a v ktorého rukách sme v bezpečí.    Po svätej liturgii sme sa rozlúčili s bratmi bohoslovcami Michalom a Patrikom, ktorí na hore Zvir pôsobili počas svojho pastoračného ročníka. Nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.  

 

Júlová Fatimská sobota a Malá púť

sad Júlová Fatimská sobota a Malá púť

Pútnické centrum hora Zvir vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 2. júla 2016. Program začína o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorej nasleduje svätá liturgia o 10:30 hod. Po jej skončení sa spoločne pomodlíme modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva a modlitbu zverenia sa Fatimskej Panne Márii.  

Tiež vás srdečne pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 3. júla 2016. Program začne uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, Akatistom k presvätej Bohorodičke, po ktorom nasleduje modlitba svätého ruženca a následne vyvrcholí slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Peter Kijovský. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Po skončení slávnosti sa veriacim prihovorí Mgr. Peter Pollák, PhD., bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Prežime túto nedeľu v pokoji, v spoločenstve cirkvi a v náručí našej nebeskej Matky.

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

sad Júnová Fatimská sobota

Aj v mesiaci jún putovali pútnici na horu Zvir pri príležitosti slávenia   Fatimskej soboty, ktorá  pripadla v tomto mesiaci na deň 4. jún. Sobotňajší program začínal rozjímavým ružencom a pokračoval slávením svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Keďže v  túto sobotu veriaci východného obradu slávili aj sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky, tak aj slová, ktorými sa otec Marcel prihováral veriacim boli spojené s týmto sviatkom. Keď Ježiš svojej matke stojacej pod krížom zveruje apoštola Jána a naopak aj svoju matku zveruje apoštolovi, tak slová „Hľa tvoja matka“ platia až dodnes pre každého z nás. Ešte aj vtedy pod krížom pri pohľade na trpiaceho syna Presvätá Bohorodička prijíma aj túto vôľu Nebeského Otca, aby sme boli jej deťmi. Máme tú najlepšiu matku, od ktorej sa môžeme učiť svätosti každý deň. Mnohokrát vo svojich životoch nám Boh ponúka možnosti, aby sme rástli vo svätosti v prejavoch lásky voči blížnym. My sa však častokrát bojíme zobrať kríž blížneho na svoje plecia a zabúdame na to, že Pán Ježiš je naším najväčším vzorom, keď On sám ako Boh prichádza na svet a berie na svojej plecia kríž celého sveta. Nezabúdajme preto na milosť, ktorú nám Boh dáva skrze Pannu Máriu, pretože ona ako naša matka verná Božej vôli chce byť aj pri tých našich krížoch.  Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa fatimskej Božej Matke.

Júnová  Malá púť

V nedeľu 5. júna sa na hore Zvir zišli veriaci aby spoločne slávili Malú púť. Program začínal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Vasiľ Kindja, správca farnosti Porúbka pri Humennom. Otec Vasiľ je aj zároveň rodákom dedinky Litmanová a tiež tu pôsobil ako rektor kaplnky na hore Zvir. Aj kvôli tomu vo svojej homílii použil množstvo príkladov zo života spojených s týmto miestom. Veriacich povzbudzoval k neúnavnému hľadaniu Božieho kráľovstva, pretože to je prvé, čo by sme ako kresťania mali hľadať. Mnohokrát nachádzame útechu v Bohu až vo chvíľach, kedy nás postretne ťažký kríž, ale ako zdôrazňoval  otec Vasiľ vo svojej kázni: „Hľadajte najprv Božie  kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt6,33)Najmä týmito slovami evanjelia vyzýval pútnikov k nasledovaniu Krista, aby sme v Bohu nemali zadné dvierka ale tu jedinú a pravú istotu. V závere malej púte  prítomní veriaci vyprosovali otcovi Vasiľovi hojnosť Božích milostí, keďže v týchto dňoch slávil životné jubileum. Po svätej liturgii nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba požehnania náboženských predmetov a Korunky Božieho milosrdenstva.  

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>