Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Túžba sa stále modlí, aj keď jazyk mlčí. Ale kedy modlitba zaspáva? Vtedy, keď ochladne túžba.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Fatimská sobota a Októbrová Malá púť

litmanova

Fatimská sobota3.októbra sme na našom Mariánskom pútnickom mieste spolu s pútnikmi slávili fatimskú sobotu, kde sme sa pomodlili rozjímavý svätý ruženec, po ktorom nasledovala svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Krásne a povzbudivé slová homílie, ktoré sme počuli z úst otca Marcela Pisia, ktorý bol hlavným celebrantom, nás nanovo povzbudili k viere. Po svätej liturgii hneď nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva, Moleben k Presvätej Bohorodičke a nakoniec sa pútnici zverili pod ochranu Panny Márie modlitbou zasvätenia. Celú túto sviatočnú atmosféru dopĺňalo krásne slnečné počasie. Októbrová Malá púťDňa 4. októbra navštívilo našu horu Zvir vyše tisíc mariánskych ctiteľov, ktorí prišli načerpať duchovnú silu a stíšiť sa, aby mohli načúvať Bohu, ktorý hovoril do ich sŕdc skrze modlitby a evanjelium. Nedeľnú Malú púť sme začínali Akatistom k Bohorodičke. Po ňom nasledoval svätý ruženec a svätá liturgia sv. Jána Zlatoústeho, ktorú slávil otec Miroslav Čajka. S veľkým dôrazom poukazoval na Bohorodičku, ako na tú, ktorá zachraňuje a oroduje za nás stále, keď sa ku nej utiekame. Rovnako poukázal aj na potrebnú úctu k nej. Veľmi krásne vyzdvihol aj modlitbu svätého ruženca, ktorý má neuveriteľnú moc. Preto je potrebné aby sme sa túto krásnu modlitbu svätého ruženca stále modlili. Malú púť sme zakončili Korunkou Božieho milosrdenstva.


Septembrová Fatimská sobota a Malá púť

hora

Fatimská sobota5. septembra navštívili pútnici horu Zvir, aby prežili spolu s nami krásnu Fatimskú sobotu spojenú s rozjímavým svätým ružencom, po ktorom nasledovala svätá liturgia. Rovnako tento deň bol spojený s púťou primátorov a starostov miest a obcí, ktorí sa každoročne stretávajú tu na hore Zvir v prvú septembrovú sobotu. V homílii mohli títo primátori a starostovia počuť veľmi povzbudivé slová o tom, že Boh je stále s nimi, pri každom ich rozhodovaní. Po liturgii hneď nasledovala Korunka Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Panne Márii. Táto púť primátorov a starostov sa konala už po devätnásty krát a ako sami povedali:,, Sme veľmi radi, že môžeme prichádzať na toto miesto a čerpať milosti, ktoré nám dáva samotný Boh a tešíme sa na dvadsiate stretnutie.“ Po svätej liturgii sme sa presunuli k bufetu, kde nás čakalo agapé.  Septembrová Malá púťPrvá nedeľa v septembri prilákala vyše osemsto pútnikov na horu Zvir. Prišli sem, aby poďakovali našej Nebeskej Matke za príhovor a orodovanie u svojho Syna a vyprosili hojnosť milostí. Nedeľnú Malú púť sme začínali Akatistom požehnania rodín. Po ňom nasledoval svätý ruženec a archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil pomocný biskup Prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach SJ. Prihovoril sa k nám pastierskym listom zameraným na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční v Bratislave. V liste biskupi Slovenska vyzývajú, aby sme dokázali správne rozlišovať čo je pravdivé a čo nie. Ale pre správne rozlišovanie a hovorenie je potrebný vyliečený sluch. ,,Vedieť správne, čiže pravdivo rozprávať, je prirodzeným dôsledkom uzdravenia sluchu.“ Malú púť sme zakončili Korunkou Božieho milosrdenstva. Táto nedeľa je rovnako výnimočná aj tým, že v roku 2008 vyhlásil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, horu Zvir za mariánske pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Zabezpečil tak duchovnú starostlivosť množstva pútnikov prichádzajúcich na horu Zvir.


Prepojenie Jakubskej cesty Slovenska

Jakubská cesta

Pozývame vás na slávnostné prepojenie Jakubskej cesty Slovenska a Poľska po 700 rokoch. Program:

Sobota 29. 8. 2015

 

 

9:00  hod. - akatist na hore Zvir v Litmanovej

 

 

11:30 hod. - požehnanie Jakubskej tabule na hore Eliašovka na slovensko-poľskej hranici

 

 

14:00 hod. - svätá omša v kaplnke sv. Antona v obci Piwowary, agapé a svedectvá pútnikov Jakubskej cesty.

 

 

Pri tejto príležitosti sa 28. 8. 2015 (piatok) uskutoční púť po Jakubskej ceste Červený Kláštor - Litmanová. Začiatok púte o 9:00 hod, pri Múzeu Červený Kláštor. 

 

 


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>