Dnes je: 25.09.2018
Meniny má: Vladislav

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Iní sa chvália tým, že sa rozprávajú s veľmožmi, kniežatami a kráľmi, a ty sa môžeš chváliť tým, že vo Svätom písme hovoríš so Svätým Duchom. Preto, lebo cez Sväté písmo k nám skutočne hovorí Svätý Duch.


Ochrana osobných údajov

Marcová Fatimská sobota a Malá púť

kriz 2 V sobotu 7. marca 2015 na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu . Program, ako je už zvykom, začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. V rozjímaniach bolestného ruženca boli pútnici povzbudení do hlbšieho prežívania obdobia pôstu. Po ňom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa prihovoril pútnikom otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Pozornosť zameral na situáciu z evanjelia podľa Marka. V ňom opisuje ako Ježiš vidí na mýtnici sedieť Léviho syna Alfejovho a hovorí mu: „Poď za mnou“. Lévi hneď vstal a šiel za Ježišom. Zdôraznil že Lévi urobil to čo má urobiť každý z nás. Odpovedať pohotovo na Ježišovo volanie „Poď za mnou“. Práve toto musíme urobiť aby neprišlo v našom duchovnom živote vyhorenie. Aj keď Lévi sedel na tejto mýtnici veľmi dlho, nik sa na neho nepozeral pohľadom akým sa naň pozrel Ježiš. Bol to pohľad srdca, pohľad lásky. Boh nás povoláva aj teraz presne tak, ako kedysi povolal prorokov, či patriarchov alebo aj ako našu Nebeskú Matku. Po svätej liturgii už tradične nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Dňa 8. marca v tretiu nedeľu Štyridsiatnice, kedy slávime Krížupoklonnú nedeľu sa na hore Zvir konala Malá púť. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu za požehnanie rodín. Potom nasledovala modlitba bolestného svätého ruženca a liturgia svätého Bazila Veľkého. Jej hlavným slúžiteľom bol otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, ktorý sa vrátil z púte po Svätej zemi. V homílii sa pútnikom prihovoril otec Marko Durlák, špirituál Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V nej povzbudil pútnikov do druhej polovice pôstu, aby doň vstúpili s novou silou. Spoločne s pútnikmi sa zamyslel nad spojením slov Životodarný kríž. Podotkol že ak niečo nazývame krížom, tak je to často niečo čo nás ubíja a zase to čo nás posilňuje nemôžeme nazývať krížom. Odpoveď na to nájdeme vo svätom písme v knihe Exodus v pätnástej kapitole. Tento predobraz Životodarného kríža je drevo ktoré hodil Mojžiš do horkých vôd Mary (Horkosť) a vody osladli. Zdôraznil že krížom nemôžeme nazývať to, čo sme si sami vybrali. Krížom je naopak to čo sme nechceli, nehľadali a predsa nás to stretlo. Svätú liturgiu spevom doprevádzal zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Erika Hrabčáka, bohoslovca pastoračného ročníka. Po svätej liturgii sa pútnikom prihovoril otec arcibiskup a metropolita Ján, podelil sa z duchovnými zážitkami z púte. Tak nasledovala Pápežská hymna, mnoholitstvije a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Na slnkom zaliatej hore mnohí pútnici ostali v tichu a modlitbe rozjímať nad Životodarným krížom ktorý nám dnes Cirkev predkladá.

Pozvánka na marcovú Fatimskú sobotu a Malú púť

kriz Pútnické centrum hora Zvir vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty ktorá sa uskutoční dňa 7.marca 2015. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Potom bude pokračovať slávením svätej liturgie o 10:30 hod. Po tomto programe bude nasledovať modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a po nej bude modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Tiež vás srdečne pozývame na Malú púť, ktorá sa bude konať 8.marca 2015. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky, tak bude nasledovať Akatist za požehnanie rodín. Po akatiste bude modlitba svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude svätá liturgia sv. Bazila Veľkého o 10:30 hod. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Marko Durlák, špirituál Kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V tretiu nedeľu Štyridsiatnice si Východná cirkev osobitným spôsobom uctieva víťazný a životodarný Kristov kríž. Nepredkladá nám kríž ako symbol utrpenia, ale ako symbol víťazstva a triumfu, ktorý sa završuje v deň Vzkriesenia. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. Pozývame Vás na horu Zvir načerpať pokoj a radosť z Kristovej lásky sprítomnenej vo svätej liturgii.

Večiereň na začiatku Veľkého pôstu

pôst V nedeľu, 15. februára o 16:30 hod, vás pozývame spoločne sa pomodliť Večiereň na hore Zvir. Touto modlitbou gréckokatolícka cirkev na Slovensku vstupuje do obdobia Veľkého pôstu. Súčasťou modlitby sú aj poklony sv. Efréma Sýrskeho a obrad vzájomného zmierenia a odpustenia.


<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>