Dnes je: 20.06.2019
Meniny má: Valéria

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Sviatok nerobí množstvo prítomných, ani veľká hostina, ale starostlivosť o dušu. Najväčší sviatok ? čisté svedomie. ten, kto má čisté svedomie a robí dobré skutky, má sviatok i bez sviatku.


Ochrana osobných údajov

Modlitby za uzdravenie

hora V sobotu, 20. júna 2015, privítame na Zvire bratov a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ. Program začne chválami o 10:00 hod., nasledovať bude sv. liturgia s modlitbami za duševné i telesné uzdravenie.

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

junfoto V sobotu 6. júna 2015 na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu . Program, ako zvyčajne, začal o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. V rozjímaniach Radostného ruženca boli pútnici pozvaní do hlbšieho prežívania modlitby. Aby častejšie prichádzali pred Božiu tvár a to nie len vtedy keď prežívajú radosti, ale aj vtedy keď majú trápenia. Lebo Boh je ten, ktorý sa skláňa k nízkym a opovrhovaným a je verný svojím prisľúbeniam. Po ňom nasledovala svätá liturgia.
V homílii sa prihovoril pútnikom otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Pozornosť pútnikov zameral na stať z evanjelia podľa Matúša. V nej opisuje ako Ježiš napomína ľudí a hovorí nech nesúdia druhých aby sami nemuseli byť súdení. Lebo ako namerajú iným tak bude namerané aj im. Otec Marcel pripomenul, že tiež vieme súdiť druhých ale zabúdame na to že sami tak budeme súdení. Preto Ježiš ponúka na konci dnešného evanjelia výzvu: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“ (Mt 7,8) Lebo ak budeme všetci sudcami, všetci sa navzájom odsúdime. Veľa krát si myslíme že svojou dobrotou zachránime svet. No ľudskou dobrotou ho nedokážeme zachrániť. Zachrániť ho dokáže jedine Ježiš Kristus. On je ten čo prišiel svet spasiť a nie ho súdiť.
Po svätej liturgii už tradične nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Dňa 7. júna v druhú nedeľu po Päťdesiatnici sa na hore Zvir konala Malá púť. Program začal uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu za požehnanie rodín. Potom nasledovala modlitba svätého ruženca a svätá liturgia. Jej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel Mojzeš, docent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
V homílii sa zamyslel nad situáciou z dnešného evanjelia podľa Matúša. Ako to že po Ježišových slovách Peter a jeho brat Andrej zanechali všetko a to isté urobil aj Jakub a jeho brat Ján. Zanechali všetko a rozhodli sa ísť za úplne neznámym človekom. Zdôraznil že pred tým ako ich Ježiš povolal sa píše že kráčal popri Galilejskom mori a videl ich. Teda Ježiš sa chcel priblížiť k človeku. Ježiš ich povolal, aj keď vedel o ich chybách. Aj keď vedel že ho Peter zaprie. Povolal ich preto lebo na nich zliadol očami srdca. Očami lásky svojho Nebeského Otca. Boh prichádza prvý a prvý nám aj odpúšťa aby sme my dokázali odpúšťať ľuďom okolo nás.
Svätú liturgiu spevom doprevádzal zbor veriacich z Litmanovej pod vedením Erika Hrabčáka, bohoslovca pastoračného ročníka a tiež ju obohatili Pavla Hudziková a Patrícia Gregušová . Po svätej liturgii nasledovala modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a mnoholitstvije. V tento krásny, teplý a slnečný deň si na hore mnohí pútnici mohli oddýchnuť a načerpať nielen fyzickú, ale aj duchovnú posilu do nasledujúceho týždňa a aj do ďalších dní ktoré pre nás náš Nebeský Otec pripravil.

Posviacka Jakubskej cesty

IMG_1912 V sobotu 30. mája v deň, kedy východná cirkev liturgicky zakončovala sviatok Zoslania Svätého Ducha, sa na hore Zvir konala posviacka Jakubskej cesty za prítomnosti otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka, SJ, iniciátora Jakubskej cesty na Slovensku Dr. Gerharda Weaga a mnohých ďalších pútnikov zo Slovenska a zo zahraničia.
Jakubská cesta vedie k hrobu svätého Jakuba v katedrále v Santiago de Compostela v španielskej Galícii. Trasy sú značené moderným turistickým značením a prechádzajú väčšinou historickými pútnickými miestami. Trasy sú značené symbolom mušle a žltou šípkou. Projekt Jakubská cesta začal na Slovensku v roku 2012 schvaľovaním stredoeurópskej trasy. V dňoch 16.-17. novembra 2013 bola slávnostne požehnaná Prvá Jakubská cesta na Slovensku, otcom biskupom Milanom Lachom, SJ. V súčasnosti je možné nastúpiť na púť do Santiaga de Compostela zo všetkých miest Európy od Poľska po Sicíliu, od Švédska po Rumunsko. Sieť ciest je postupne vyznačovaná i dopĺňaná informačnými systémami a službami. Viac informácii sa pútnici môžu dozvedieť na stránke: www.jakubskacesta.eu.
Posviacka cesty začala o 10:00 hod. požehnaním a posvätením informačnej tabule, pečate a samotnej cesty po ktorej vedie trasa Jakubskej cesty. Po posviacke nasledovala svätá liturgia ktorej hlavným slúžiteľom bol otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ. Po svätej liturgii otec arcibiskup vyjadril nadšenie nad týmto projektom a poďakoval všetkým pútnikom za spoločné slávenie. Všetkých spoločne vyzval aby sme svoj život vnímali ako púť do večného života.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>