Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Duša je predovšetkým povinná odsúdiť a znenávidieť si uplynulý hriešny život a zhnusiť si i sprotiviť akúkoľvek spomienku na neho. Ďalej je duša povinná vziať si za náuku strach - hrôzu z večného odsúdenia i z večného trestu a poznať, že čas pokánia je časom slz, ako učí Dávid v šiestom žalme.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Dôležité upozornenie!

foto V dňoch 16. a 17. októbra (štvrtok a piatok), práce pokračujú asfaltovaním časti vozovky. Prejazd vlastným vozidlom tiež nebude možný. Preprava prípadných pútnikov bude zabezpečená mikrobusom od konca pracoviska hore na horu Zvir od 9:00 hod. do 10:00 hod. kedy odíde mikrobus posledný krát na horu. Po 10:00 hod. budú pútnici musieť ísť na horu pešo. Ďakujeme za pochopenie.


Októbrová Fatimská sobota a Malá púť

foto Na hore Zvir sa v sobotu 4. októbra konala Fatimská sobota. Tento deň pútnici prežívali v duchu požiadaviek Panny Márie pri zjaveniach vo Fatime. Slávenie Fatimskej soboty začali rozjímaním nad tajomstvami svätého ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia, ktorú viedol otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. V homílii nabádal k prpiravenosti, podľa podobenstva o desiatich pannách. Olej do lampy nám v poslednej chvíli keď prichádza ženích nikto nemôže dať ani si to nemôžeme ísť rýchlo kúpiť. Je to naša vlastná identita. Po liturgii nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, modlitba korunky Božieho milosrdenstva a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panne Márii.

V nedeľu 5. októbra 2014 sa na hore Zvir konala Malá púť. Púť začala uctením si ikony presvätej Bohorodičky. Po úvodnej modlitbe otec Marcel Pisio, duchovný správca hory privítal pútnikov, a potom viedol modlitbu Akatistu k presvätej Bohorodičke. Nasledovala modlitba svätého ruženca a svätá liturgia. Predsedal jej otec Jurij Popovič, súdny vikár Prešovskej archieparchie a homíliu predniesol otec Daniel Dzurovčín, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie. V nej poukázal na to, že ľudia nemajú Bohu čo ponúknuť a Boh nás aj tak miluje všetkých bez rozdielu, či sme kresťania alebo nie. Boh pozerá na to či mu veríme, či túžime po jeho láske a prijímame jeho pomoc.

Po svätej liturgii sa zástupcovia z arcibiskupskej kúrie, v mene otca arcibiskupa a metropolitu Jána, poďakovali starostovi obce Litmanová Vasiľovi Vislockému, za 25 ročnú službu vo verejnej správe, počas ktorej prispel aj k rozvoju pútického miesta na hore Zvir. Potom nasledovala modlitba za získanie plnomocných odpustkov a požehnanie náboženských predmetov. Nakoniec celú púť uzavrela spoločná modlitba korunky Božieho milosrdenstva.

Keďže október je aj mesiacom misií, pútnikom sa prihovoril moderátor Pápežských misijných diel Štefan Kondis. Porozprával pútnikom o vzniku PMD a oboznámil ich s najnovšími aktivitami a prácou.

Pútnici majú stále možnosť na Zvire v Aule sv.Jána Pavla II. uctiť si jeho relikvie a prosiť tohoto svätca našej doby o príhovor.

Po nádhernom čase prežitom v spoločnej modlitbe mnohí pútnici ešte ostávali na slnkom zaliatej hore a vychutnávali atmosféru pokoja, v ktorom doznievalo slovo a sila modlitby.

Pozvánka na októbrovú Fatimskú sobotu a Malú púť

hora Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční dňa 4. októbra 2014. Program začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca o 10:00 hod. Po ňom bude nasledovať svätá liturgia o 10:30 hod., modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a nakoniec modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii.

Mesiac október je zvlášť zasvätený Panne Márii a východná cirkev do tohto mesiaca vstupuje sviatkom Ochrany presvätej Bohorodičky – Pokrovom, ktorý slávime 1.októbra. Všetkých mariánskych ctiteľov pozývame aj na Malú púť, ktorá sa bude konať v prvú októbrovú nedeľu, 5. októbra 2014. Program púte začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovať bude modlitba akatistu a modlitba svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude svätá liturgia o 10:30 hod., na ktorej sa v homílii pútnikom prihovorí o. Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovskej archieparchie. Po svätej liturgii bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky Božieho milosrdenstva.
Po skončení modlitbového programu sa zhromaždeným pútnikom na hore Zvir prihovorí moderátor Pápežských misijných diel na Slovensku pán Štefan Kondis. Priblíži nám zakladateľov Pápežských misijných diel, čo je ich poslaním, aké projekty sa prostredníctvom Pápežských misijných diel podarilo uskutočniť a ďalšie zaujímavé informácie.

Pozývame vás spoločne prosiť Matku Božiu o príhovor u jej Syna, aby nám udelil všetky milosti, ktoré potrebujeme pre náš život a pre našu spásu.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>