Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Iní sa chvália tým, že sa rozprávajú s veľmožmi, kniežatami a kráľmi, a ty sa môžeš chváliť tým, že vo Svätom písme hovoríš so Svätým Duchom. Preto, lebo cez Sväté písmo k nám skutočne hovorí Svätý Duch.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Pozvánka na júlovú Fatimskú sobotu a Malú púť

j Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva v sobotu 5. júla 2014 na sviatok svätých Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, na spoločné slávenie Fatimskej soboty. Program začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a bude pokračovať svätou liturgiou v cirkevnoslovanskom jazyku so začiatkom o 10:30 hod. Po skončení svätej liturgie nasleduje ešte modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa Fatimskej Panne Márii.
Taktiež Vás srdečne pozývame v nedeľu 6. júla 2014 na Malú púť, ktorej program ako je už zvykom začne o 9:00 hod. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Program púte pokračuje hneď modlitbou Akatistu požehnania rodín a tiež modlitbou svätého ruženca. O 10:30 hod. začne svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Vasil Kindja, rektor chrámu a kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Po svätej liturgii bude ešte požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Pozývame Vás spojiť sa v modlitbe aj na začiatku týchto letných prázdnin za rodiny, aby boli živým príkladom jednoty a lásky pre tento svet.

OZNAM

as Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej dáva do pozornosti, že v mesiacoch Júl a August sa v nedele na hore Zvir bude sláviť svätá liturgia aj o 18:00.

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

jkl V sobotu 7. júna 2014 sa na hore Zvir slávila Fatimská sobota. Program začal modlitbou slávnostného svätého ruženca s rozjímaniami nad jednotlivými tajomstvami. Po modlitbe ruženca nasledovala svätá liturgia.
V homílii sa prítomným veriacim prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Vyzdvihol lásku ako zmysel a naplnenie života človeka. Na základe evanjelia, kde sa Kristus pýta apoštola Petra, či Ho miluje, predostrel túto otázku veriacim na zamyslenie sa. Milujem Krista?... Nie je ľahké odpovedať na túto otázku. Jedinou odpoveďou na Božiu lásku je to, že každý jeden začne ukazovať túto lásku svetu – rozdávať ďalej. Z lásky, ktorá sa rozdáva, nikdy neubúda, ba naopak. Rozdávaním lásky ju Boh znásobuje. Jedine láska zachraňuje svet – láska, ktorej dokonalý obraz je v láske medzi Bohom Otcom a Bohom Synom.
Po liturgii sa kňazi spolu s veriacimi pomodlili na úmysel Svätého Otca pre získanie plnomocných odpustkov, následne otec Marcel požehnal náboženské predmety a program pokračoval modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou zasvätenia sa fatimskej Panne Márii.
8. júna 2014, na sviatok Zoslania Svätého Ducha, sa na hore Zvir konala Júnová Malá púť. Program začal o 9:00 hod. privítaním pútnikov a uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovala modlitba Akatistu k Svätému Duchu a modlitba svätého ruženca. Pred svätou liturgiou sa horou silným hlasom niesol slávnostný spev Kráľu nebeský, Utešiteľu, ktorý sa od Veľkej Soboty pred Paschou až do Zoslania Svätého Ducha nespieva.
Svätú liturgiu slávil otec František Dancák, predseda Komisie pre pútnické miesta. Slávnostným kazateľom bol otec Rudolf Galgóczi, dekan dekanátu Želiezovce.
Homíliu začal pripomenutím púte Svätého Otca Františka do Svätej Zeme, ktorý sa tam šiel v prvom rade modliť, a tak celému svetu ukázal, že práve modlitba je základom zjednotenia. Po Kristovom Nanebovstúpení apoštolom padajú všetky predstavy o budúcnosti, všetky plány, viac si uvedomujú svoje slabosti, keď už nie sú s Kristom. V tejto situácii zotrvávajú v modlitbe a to ich povzbudzovalo. Po desiatich dňoch prichádza veľké prekvapenie, ktoré nikto nečakal – zrod Cirkvi skrze Svätého Ducha. Otec Rudolf všetkých vyzval otvoriť svoje srdce na to, aby mohol Boh vstúpiť do života s prekvapením – darom Svätého Ducha.
Po liturgii otec Marcel Pisio poblahoprial k jubileu otcovi Vasiľovi Kindjovi, ktorý sa v týchto dňoch dožíva svojich narodenín a otec František Dancák blahoželal otcovi Marcelovi Pisiovi k 10. výročiu kňazskej vysviacky. Nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, myrovanie a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Azda niet pútnika, ktorý by odchádzal z tejto púte naprázdno. Tak ako pred dvetisíc rokmi zostúpil Svätý Duch na modliacich sa apoštolov, tak aj v túto nedeľu navštívil modliace sa spoločenstvo Cirkvi na hore Zvir a obdaril ho mnohými milosťami, „ lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20).

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>