Dnes je: 20.06.2019
Meniny má: Valéria

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Pýcha je zapretie Boha, zoznámenie sa s diablom, pohŕdanie ľuďmi, matka skazy, znamenie neplodnosti duše, útek od Božej pomoci, prameň hnevu, bašta démonov, úschovňa hriechov, príčina nelásky.


Ochrana osobných údajov

Júnová Fatimská sobota a Malá púť

jkl V sobotu 7. júna 2014 sa na hore Zvir slávila Fatimská sobota. Program začal modlitbou slávnostného svätého ruženca s rozjímaniami nad jednotlivými tajomstvami. Po modlitbe ruženca nasledovala svätá liturgia.
V homílii sa prítomným veriacim prihovoril otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Vyzdvihol lásku ako zmysel a naplnenie života človeka. Na základe evanjelia, kde sa Kristus pýta apoštola Petra, či Ho miluje, predostrel túto otázku veriacim na zamyslenie sa. Milujem Krista?... Nie je ľahké odpovedať na túto otázku. Jedinou odpoveďou na Božiu lásku je to, že každý jeden začne ukazovať túto lásku svetu – rozdávať ďalej. Z lásky, ktorá sa rozdáva, nikdy neubúda, ba naopak. Rozdávaním lásky ju Boh znásobuje. Jedine láska zachraňuje svet – láska, ktorej dokonalý obraz je v láske medzi Bohom Otcom a Bohom Synom.
Po liturgii sa kňazi spolu s veriacimi pomodlili na úmysel Svätého Otca pre získanie plnomocných odpustkov, následne otec Marcel požehnal náboženské predmety a program pokračoval modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou zasvätenia sa fatimskej Panne Márii.
8. júna 2014, na sviatok Zoslania Svätého Ducha, sa na hore Zvir konala Júnová Malá púť. Program začal o 9:00 hod. privítaním pútnikov a uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovala modlitba Akatistu k Svätému Duchu a modlitba svätého ruženca. Pred svätou liturgiou sa horou silným hlasom niesol slávnostný spev Kráľu nebeský, Utešiteľu, ktorý sa od Veľkej Soboty pred Paschou až do Zoslania Svätého Ducha nespieva.
Svätú liturgiu slávil otec František Dancák, predseda Komisie pre pútnické miesta. Slávnostným kazateľom bol otec Rudolf Galgóczi, dekan dekanátu Želiezovce.
Homíliu začal pripomenutím púte Svätého Otca Františka do Svätej Zeme, ktorý sa tam šiel v prvom rade modliť, a tak celému svetu ukázal, že práve modlitba je základom zjednotenia. Po Kristovom Nanebovstúpení apoštolom padajú všetky predstavy o budúcnosti, všetky plány, viac si uvedomujú svoje slabosti, keď už nie sú s Kristom. V tejto situácii zotrvávajú v modlitbe a to ich povzbudzovalo. Po desiatich dňoch prichádza veľké prekvapenie, ktoré nikto nečakal – zrod Cirkvi skrze Svätého Ducha. Otec Rudolf všetkých vyzval otvoriť svoje srdce na to, aby mohol Boh vstúpiť do života s prekvapením – darom Svätého Ducha.
Po liturgii otec Marcel Pisio poblahoprial k jubileu otcovi Vasiľovi Kindjovi, ktorý sa v týchto dňoch dožíva svojich narodenín a otec František Dancák blahoželal otcovi Marcelovi Pisiovi k 10. výročiu kňazskej vysviacky. Nasledovalo požehnanie náboženských predmetov, myrovanie a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Azda niet pútnika, ktorý by odchádzal z tejto púte naprázdno. Tak ako pred dvetisíc rokmi zostúpil Svätý Duch na modliacich sa apoštolov, tak aj v túto nedeľu navštívil modliace sa spoločenstvo Cirkvi na hore Zvir a obdaril ho mnohými milosťami, „ lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“ (Mt 18, 20).

Pozvánka na júnovú Fatimskú sobotu a Malú púť

pl Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva na slávenie Fatimskej soboty v mesiaci jún, ktorá pripadá na 7. júna 2014. Program soboty začne o 10:00 hod. modlitbou rozjímavého svätého ruženca. O 10:30 hod. sa bude sláviť svätá liturgia, po ktorej bude požehnanie náboženských predmetov, modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa fatimskej Panne Márii.
Pútnické centrum hora Zvir Vás 8. júna 2014 na sviatok Zoslania Svätého Ducha srdečne pozýva na Júnovú Malú púť. Program Malej púte začne privítaním pútnikov o 9:00 a uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Nasledovať bude modlitba Akatistu k Svätému Duchu a po nej modlitba svätého ruženca a svätá liturgia. Slávnostným kazateľom bude o. Rudolf Galgóczi, dekan dekanátu Želiezovce. Po liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a myrovanie.
Pozývame Vás na horu Zvir zakúsiť dotyk Božej lásky a vyprosiť si milosti pri našej Matke, Presvätej Bohorodičke.

16. máj - Púť Mukačevskej eparchie do Litmanovej

zar V piatok 16. mája sa uskutoční Púť Mukačevskej eparchie na horu Zvir v Litmanovej.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>