Dnes je: 19.04.2019
Meniny má: Jela

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Modlitba - svätý vyslanec. Ona obveseľuje srdce, budí strach pred trestami, dáva túžbu po nebeskom kráľovstve, učí pokore, dáva poznanie hriechu, okrášľuje človeka všetkým dobrom, obdarováva človeka všetkým dobrom, obdarováva dušu rôznymi čnosťami.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.
Žil v IV. storočí celkom pustovníckym životom. Usadlosť, ktorú si vybral, založil sv. Chariton. Je vzorom striedmeho života a osobného sebazáporu.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Pozvánka na Fatimskú sobotu a Malú púť vo februári

hh Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva na slávenie februárovej Fatimskej soboty, ktorá pripadá na 1. februára 2014. Modlitba rozjímavého svätého ruženca začne o 10:00 hod. a po nej bude nasledovať svätá liturgia. Po liturgii bude modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia Fatimskej Panne Márii.
Dňa 9. februára sa na hore Zvir v Litmanovej bude konať Malá púť. Program nedele začne o 9:00 hod. tradičným uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a modlitbou Akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po akatiste sa budeme spoločne modliť modlitbu svätého ruženca, po ktorom bude svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir. Po liturgii hlavný slúžiteľ požehná náboženské predmety a bude nasledovať modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu. Pozývame Vás na horu Zvir načerpať pokoj a radosť z Kristovej lásky sprítomnenej vo svätej liturgii a prijať milosti, ktoré Boh pre nás v tento deň pripravil.

Fatimská sobota a Malá púť v januári

k V sobotu 4. januára 2014 sme na hore Zvir v Litmanovej slávili Fatimskú sobotu a spoločne skrze modlitbu zasvätenia sa zverili pod ochranu našej nebeskej Matky Márie. Program ako je už zvykom začal o 10:00 modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom nasledovala svätá liturgia. V homílii sa prihovoril veriacim o. Marcel Pisio, duchovný správca na hore Zvir. Zameral pozornosť veriacich na osobu Jána Krstiteľa, ktorý pozýval ľudí k tomu, aby robili pokánie, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je medzi nami, v mojom blížnom, ktorý je stvorený na Boží obraz. Toto kráľovstvo budeme skutočne prežívať vtedy, ak prijmeme túto výzvu na pokánie, ku ktorému nás pozýva aj Mária a budeme v sebe pestovať túžbu žiť ako dobrý človek. Ani husté sneženie neodradilo veriacich v nedeľu 12. januára 2014, aby prišli na horu Zvir spoločne ďakovať a prosiť za prijaté dobrodenia. Program Malej púte začal uctením ikony Presvätej Bohorodičky a následne modlitbou akatistu k Bohorodičke, ktorej predsedal o. Vasiľ Kindja, rektor chrámu na hore Zvir. Po skončení akatistu nasledovala hneď modlitba svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol o. Marcel Pisio, duchovný správca na hore Zvir. ,,Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“ (Mt 4,16) Tieto slová dnešného evanjelia nám potvrdzujú, že Kristus je pravé Svetlo, ktoré prichádza na svet, aby zjavilo lásku svojho Otca. Prichádza preto, aby vniesol svetlo do nášho života, do našich skutkov, ktoré sú často skutkami tmy. Hriech je príčina toho, čo ničí môj život. Nie druhý človek, ale hriech. Spoznať túto pravdu môžeme len skrze svetlo, ktoré do môjho života môže vniesť jedine Ježiš. Skrze pokánie a lásku sa môžem stať živým svedkom a svetlom pre môjho blížneho. Je však potrebné prijať výzvu na pokánie, ktorá je cestou za Kristom. Skrze svoju matku Máriu nás Ježiš pozýva robiť pokánie. A Mária, naša nebeská Matka, prichádza kvôli tomu, aby zdôraznila výzvu k pokániu, obráteniu a modlitbe. V závere svätej liturgie sa o. Marcel poďakoval prítomným pútnikom, ktorí aj napriek nepriazni počasia a chladu neváhali prísť a spoločne stráviť čas v modlitbe v tomto nádhernom prostredí. Po skončení svätej liturgie nasledovala ešte modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a mnoholitstvije.

Pozvánka na Fatimskú sobotu a Malú púť v januári

j Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej Vás srdečne pozýva na Fatimskú sobotu, ktorá sa bude konať 4. januára 2014. Program sa začína o 10:00 modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom nasleduje svätá liturgia. Taktiež Vás srdečne pozývame na Malú púť na hore Zvir, ktorá sa uskutoční v zmenenom termíne a to 12. januára 2014, čiže druhá nedeľa v mesiaci január. Program púte sa začína o 9:00 uctením si ikony Presvätej Bohorodičky a tiež modlitbou akatistu k Presvätej Bohorodičke. Po skončení akatistu nasleduje hneď modlitba svätého ruženca a svätá liturgia, ktorej kazateľom bude o. Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Príďte tak zažiť skutočný Boží dotyk a prítomnosť našej nebeskej Matky Márie na tomto mieste milostí.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>