Dnes je: 20.11.2018
Meniny má: Félix

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Neodbočujte z cesty uprostred hmly, počúvajte radšej hlas pastiera. Vystúpte na pahorky Svätého písma, tam nájdete potešenie pre svoje srdce; nenájdete tam nič, čo by vám uškodilo alebo vás otrávilo; pastviny sú tam totiž bohaté...
Svätý dna:
Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, k
Narodil sa v Irenopolise v Sýrii. Rodičia sa volali Sergius a Mária. Najprv žil v samote. Neskôr veľa cestoval. Bol v Syrakúzach, v Ríme, v Solúni. Od Boha dostal dar konať zázraky. počas ikonoklazmu stal na strane pravej náuky. Zomrel okolo r. 820.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Mystička Myrna na hore Zvir

Myrna V nedeľu 15. septembra, na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky k nám na horu Zvir zavítala mystička Myrna Nazzour zo Sýrie, aby sa s nami mohla podeliť o jedinečnú skúsenosť s Bohom, a tak vydať pravé svedectvo o Božej prítomnosti medzi nami. Samotnej diskusii s touto vzácnou návštevou predchádzala modlitba svätého ruženca a archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Vladyka vo svojom príhovore vyjadril úprimnú radosť z toho, že práve teraz, keď sa Sýria zmieta v mnohých vojnových hrozbách a konfliktoch zo strany mocných tohto sveta, môže byť pani Myrna medzi nami a spolu s ňou sa môžeme modliť za pokoj v jej krajine, ale aj na celom svete. Svojimi slovami apeloval na to, aby sa každý jeden z nás stal šíriteľom pokoja na tom mieste, kde sa nachádza. Tiež vyzval prítomných pútnikov, aby neopovrhli pozvaním na pochod za život a aby tak vyjadrili svoj postoj za správne hodnoty, po ktorých sa v tomto svete šliape a za dar života. Slávnosť bola umocnená spevom Zboru z katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa z Prešova a tiež aj Zborom apoštola Pavla z Brezna. Tieto zbory sa každoročne stretávajú na našom pútnickom mieste, aby tak vzdávali vďaky Bohu za všetko, čím ich požehnal. Množstvo veriacich, ktorí sa zišli na hore Zvir svedčí o tom, že je veľmi potrebná modlitba a stretnutie sa s Kristom v Eucharistii, a že toto všetko je skutočne nezaslúžený dar, ktorý nám nebeský Otec ponúka ako svojim milovaným deťom.

Predstavenie Márnotratný syn

Syn V sobotu 14. septembra na sviatok Povýšenia kríža sa na hore Zvir konalo divadelné predstavenie s názvom Márnotratný syn, pod vedením mladých ľudí z komunity Cenacolo, ktorí aj takýmto spôsobom chceli ohlásiť radostnú zvesť evanjelia o tomto vzťahu syna, ktorý sa rozhodol opustiť otcovský dom a láske otca, ktorý aj napriek všetkým okolnostiam, prijal svojho strateného syna do svojho domu. V úvode všetkých prítomných privítal duchovný správca hory Zvir o. Marcel Pisio a vyjadril úprimnú radosť z toho, koľko ľudí si prišlo pozrieť toto predstavenie pod holým nebom v lone krásnej prírody, ktorá už je poznačená jesenným chladom. Ešte pred samotným vystúpením bola modlitba desiatku svätého ruženca a svedectvá troch ľudí o tom, ako Boh mocne zasiahol do ich života a vyviedol ich z otroctva Zlého. Modlitbu svätého ruženca, ktorú prednášali mladí v rôznych jazykoch, zároveň naznačuje multikulturalitu tejto komunity, ktorá spoločnou modlitbou a úsilím bojuje proti závislostiam na alkohole, drogách, a tak vydáva svedectvo svetu o tom, že nik na tomto svete nie je náhodou a že aj napriek mnohým zlyhaniam má každý človek právo na nový, lepší začiatok s Ježišom Kristom. Mnohí sa tešili tomuto divadlu a odchádzali povzbudení s myšlienkou o tom, či aj ja nie som tým márnotratným synom, ktorý opúšťa kvôli hriechu dom svojho Otca.

POZOR-ZMENA

POchod V nedeľu 22. septembra 2013 druhá liturgia o 14:00 NEBUDE z dôvodu konania Pochodu za život v Košiciach, kde ste všetci srdečne pozvaní. Príďte spolu s nami podporiť tradičné hodnoty, ktoré sú za dôstojný a prirodzený život.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >>