Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Sú tri veci, ktoré má mať každý človek: báť sa Boha, často sa modliť a robiť dobro blížnemu.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Pozvánka na októbrovú fatimskú sobotu

hoa Pútnické centrum hora Zvir v Litmanovej vás srdečne pozýva na októbrovú fatimskú sobotu, ktorá pripadá na 5. októbra 2013. Program fatimskej soboty začne modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorej bude slávená svätá božská liturgia. Fatimská sobota je zároveň spojená s otvorením výstavy venovanej blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. Okrem spomienkových predmetov budú k verejnej úcte v spovednom dome bl. Metoda Dominika Trčku CSSR vystavené relikvie blahoslaveného Jána Pavla II.

Mystička Myrna na hore Zvir

Myrna V nedeľu 15. septembra, na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky k nám na horu Zvir zavítala mystička Myrna Nazzour zo Sýrie, aby sa s nami mohla podeliť o jedinečnú skúsenosť s Bohom, a tak vydať pravé svedectvo o Božej prítomnosti medzi nami. Samotnej diskusii s touto vzácnou návštevou predchádzala modlitba svätého ruženca a archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Vladyka vo svojom príhovore vyjadril úprimnú radosť z toho, že práve teraz, keď sa Sýria zmieta v mnohých vojnových hrozbách a konfliktoch zo strany mocných tohto sveta, môže byť pani Myrna medzi nami a spolu s ňou sa môžeme modliť za pokoj v jej krajine, ale aj na celom svete. Svojimi slovami apeloval na to, aby sa každý jeden z nás stal šíriteľom pokoja na tom mieste, kde sa nachádza. Tiež vyzval prítomných pútnikov, aby neopovrhli pozvaním na pochod za život a aby tak vyjadrili svoj postoj za správne hodnoty, po ktorých sa v tomto svete šliape a za dar života. Slávnosť bola umocnená spevom Zboru z katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa z Prešova a tiež aj Zborom apoštola Pavla z Brezna. Tieto zbory sa každoročne stretávajú na našom pútnickom mieste, aby tak vzdávali vďaky Bohu za všetko, čím ich požehnal. Množstvo veriacich, ktorí sa zišli na hore Zvir svedčí o tom, že je veľmi potrebná modlitba a stretnutie sa s Kristom v Eucharistii, a že toto všetko je skutočne nezaslúžený dar, ktorý nám nebeský Otec ponúka ako svojim milovaným deťom.

Predstavenie Márnotratný syn

Syn V sobotu 14. septembra na sviatok Povýšenia kríža sa na hore Zvir konalo divadelné predstavenie s názvom Márnotratný syn, pod vedením mladých ľudí z komunity Cenacolo, ktorí aj takýmto spôsobom chceli ohlásiť radostnú zvesť evanjelia o tomto vzťahu syna, ktorý sa rozhodol opustiť otcovský dom a láske otca, ktorý aj napriek všetkým okolnostiam, prijal svojho strateného syna do svojho domu. V úvode všetkých prítomných privítal duchovný správca hory Zvir o. Marcel Pisio a vyjadril úprimnú radosť z toho, koľko ľudí si prišlo pozrieť toto predstavenie pod holým nebom v lone krásnej prírody, ktorá už je poznačená jesenným chladom. Ešte pred samotným vystúpením bola modlitba desiatku svätého ruženca a svedectvá troch ľudí o tom, ako Boh mocne zasiahol do ich života a vyviedol ich z otroctva Zlého. Modlitbu svätého ruženca, ktorú prednášali mladí v rôznych jazykoch, zároveň naznačuje multikulturalitu tejto komunity, ktorá spoločnou modlitbou a úsilím bojuje proti závislostiam na alkohole, drogách, a tak vydáva svedectvo svetu o tom, že nik na tomto svete nie je náhodou a že aj napriek mnohým zlyhaniam má každý človek právo na nový, lepší začiatok s Ježišom Kristom. Mnohí sa tešili tomuto divadlu a odchádzali povzbudení s myšlienkou o tom, či aj ja nie som tým márnotratným synom, ktorý opúšťa kvôli hriechu dom svojho Otca.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>