Dnes je: 19.04.2019
Meniny má: Jela

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Keď ťa začnú napadať myšlienky pokušenia, spomeň si na Boha a na to, že je pri tebe prítomný, že tvoje myšlienky vidí. Povedz svojej duši: ?Ako sa hanbíš tebe podobných hriešnikov a bojíš sa, aby neuvideli tvoje hriechy, tým viac sa máš hanbiť a báť sa Boha, pred ktorým je všetko odkryté.? Takéto myšlienky vzbudzujú v duši Božiu bázeň, a keď sa v nej utvrdíš, pokušenia ťa prestanú znepokojovať.
Svätý dna:
Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.
Žil v IV. storočí celkom pustovníckym životom. Usadlosť, ktorú si vybral, založil sv. Chariton. Je vzorom striedmeho života a osobného sebazáporu.

o. Vojtech BoháčOchrana osobných údajov

Mystička Myrna na hore Zvir

Myrna V nedeľu 15. septembra, na sviatok Spolutrpiacej Bohorodičky k nám na horu Zvir zavítala mystička Myrna Nazzour zo Sýrie, aby sa s nami mohla podeliť o jedinečnú skúsenosť s Bohom, a tak vydať pravé svedectvo o Božej prítomnosti medzi nami. Samotnej diskusii s touto vzácnou návštevou predchádzala modlitba svätého ruženca a archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Vladyka vo svojom príhovore vyjadril úprimnú radosť z toho, že práve teraz, keď sa Sýria zmieta v mnohých vojnových hrozbách a konfliktoch zo strany mocných tohto sveta, môže byť pani Myrna medzi nami a spolu s ňou sa môžeme modliť za pokoj v jej krajine, ale aj na celom svete. Svojimi slovami apeloval na to, aby sa každý jeden z nás stal šíriteľom pokoja na tom mieste, kde sa nachádza. Tiež vyzval prítomných pútnikov, aby neopovrhli pozvaním na pochod za život a aby tak vyjadrili svoj postoj za správne hodnoty, po ktorých sa v tomto svete šliape a za dar života. Slávnosť bola umocnená spevom Zboru z katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa z Prešova a tiež aj Zborom apoštola Pavla z Brezna. Tieto zbory sa každoročne stretávajú na našom pútnickom mieste, aby tak vzdávali vďaky Bohu za všetko, čím ich požehnal. Množstvo veriacich, ktorí sa zišli na hore Zvir svedčí o tom, že je veľmi potrebná modlitba a stretnutie sa s Kristom v Eucharistii, a že toto všetko je skutočne nezaslúžený dar, ktorý nám nebeský Otec ponúka ako svojim milovaným deťom.

Predstavenie Márnotratný syn

Syn V sobotu 14. septembra na sviatok Povýšenia kríža sa na hore Zvir konalo divadelné predstavenie s názvom Márnotratný syn, pod vedením mladých ľudí z komunity Cenacolo, ktorí aj takýmto spôsobom chceli ohlásiť radostnú zvesť evanjelia o tomto vzťahu syna, ktorý sa rozhodol opustiť otcovský dom a láske otca, ktorý aj napriek všetkým okolnostiam, prijal svojho strateného syna do svojho domu. V úvode všetkých prítomných privítal duchovný správca hory Zvir o. Marcel Pisio a vyjadril úprimnú radosť z toho, koľko ľudí si prišlo pozrieť toto predstavenie pod holým nebom v lone krásnej prírody, ktorá už je poznačená jesenným chladom. Ešte pred samotným vystúpením bola modlitba desiatku svätého ruženca a svedectvá troch ľudí o tom, ako Boh mocne zasiahol do ich života a vyviedol ich z otroctva Zlého. Modlitbu svätého ruženca, ktorú prednášali mladí v rôznych jazykoch, zároveň naznačuje multikulturalitu tejto komunity, ktorá spoločnou modlitbou a úsilím bojuje proti závislostiam na alkohole, drogách, a tak vydáva svedectvo svetu o tom, že nik na tomto svete nie je náhodou a že aj napriek mnohým zlyhaniam má každý človek právo na nový, lepší začiatok s Ježišom Kristom. Mnohí sa tešili tomuto divadlu a odchádzali povzbudení s myšlienkou o tom, či aj ja nie som tým márnotratným synom, ktorý opúšťa kvôli hriechu dom svojho Otca.

POZOR-ZMENA

POchod V nedeľu 22. septembra 2013 druhá liturgia o 14:00 NEBUDE z dôvodu konania Pochodu za život v Košiciach, kde ste všetci srdečne pozvaní. Príďte spolu s nami podporiť tradičné hodnoty, ktoré sú za dôstojný a prirodzený život.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>