Dnes je: 20.06.2019
Meniny má: Valéria

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
A tak, dívaj sa nielen na ťažkosti, ale aj na odmenu za ne. Mnohé dobré skutky sa nám zdajú ťažkými len preto, že svoj záujem obraciame neustále na obtiažnosť ich vykonania, a neuvedomujeme si, aké odmeny máme za ne prihotovené.


Ochrana osobných údajov

Septembrová Malá púť

Hora Septembrová Malá púť
8. septembra, na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sme na hore Zvir v Litmanovej slávili výročie vyhlásenia hory Zvir za Pútnické miesto Prešovskej archieparchie. Pred piatimi rokmi, v deň predprazdenstva sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky, dekrétom vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, povýšil dovtedajšie miesto modlitby na Pútnické miesto. Tento deň sme začali tradičným uctením si ikony Bohorodičky za spevu mariánskej piesne. Potom nasledovala modlitba akatistu a modlitba slávnostného svätého ruženca. Po týchto modlitbách o. Rastislav Janičko, riaditeľ Pútnického centra hory Zvir v Litmanovej, prečítal prítomným veriacim pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska k pripravovanému Národnému pochodu za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra v Košiciach. Práve na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, kedy sa slávi narodenie našej nebeskej Matky, je to omnoho úpenlivejšia výzva pre Slovensko, aby bol chránený ľudský život v dôstojnosti a prirodzenosti. Hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej liturgie bol vladyka Taras Senkiv, apoštolský administrátor eparchie Stryj na Ukrajine. Veriacim sa v homílii prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, ktorý ohlásil radostnú zvesť evanjelia a poukázal na Presvätú Bohorodičku ako vzor pokory a poníženosti pred Bohom a pred Jeho plánom, ktorý dovolila svojím celoživotným „áno“ uskutočniť. Pozval zídených pútnikov aby sa práve tomuto postoju Márie každý úprimne učil. Aby sme sa nedali oklamať ponukami sveta, ktoré často zvádzajú len k pýche a povyšovaniu sa nad druhých. Pripomenul slová emeritného pápeža Benedikta XVI. o pokore a pochopení, ktoré často chýba v našich vzťahoch a zdôraznil znova pozval k modlitbe za pokoj vo svete a zvlášť za pokoj v Sýrii. Po zaspievaní pápežskej hymny a prianí mnoho rokov prítomným vladykom, kňazom, zasväteným osobám a všetkým prítomným veriacim, nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu pred Najsvätejšou Eucharistiou, po ktorej vladyka Ján všetkým udelil požehnanie. Súčasťou tejto nedele bola aj púť pedagógov z našich cirkevných škôl. V závere tejto slávnosti nasledovala krátka prezentácia, kde riaditelia a učitelia predstavili jednotlivé cirkevné školy a oboznámili tak rodičov a žiakov s cirkevným školstvom, kde sa ponúka základné a stredné vzdelanie v duchu kresťanskej viery.
Posolstvo, s ktorým veriaci odchádzali domov je obsiahnuté v tropári sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky: „Tvoje narodenie Prečistá zvestovalo radosť celému svetu.“ Nech toto slovo je pre nás nádejou zvlášť v tomto čase, kedy Zlý útočí na prirodzený život človeka a ženie svet do skazy hroziacej vojny. Pútnici zostávali na hore až do večera a vychutnávali si nádhernú atmosféru slnkom a Božou milosťou naplneného dňa.

Fatimská sobota v mesiaci september

Hora Septembrová fatimská sobota sa niesla v duchu tradičnej púte starostov a primátorov miest a obcí. Program púte začal spoločnou modlitbou Krížovej cesty a následne rozjímavého svätého ruženca. Po týchto modlitbách sme slávili svätú liturgiu, ktorej predsedal biskupský vikár – o. Daniel Dzurovčín. V homílii vyzdvihol prácu starostov a primátorov a vyzval nielen ich, ale aj všetkých veriacich k napomáhaniu pri realizácii vzájomného dobra v spoločnosti. Na základe evanjelia poukázal na dôležitosť rozhodnutia sa pre Krista, lebo jedine on ukazuje správnu cestu pre človeka. Pripomenul, že nemáme sa báť stratiť život pre Krista, lebo On nám ho stonásobne vráti. Ako obvykle, po liturgii nasledovala modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zasvätenia sa Fatimskej Pannej Márii. Duchovný program fatimskej soboty však ešte neskončil, lebo poobede sa konala duchovná obnova na tému pravej úcty k Pannej Márii podľa sv. Ľudovíta Máriu Grignona z Montfordu, ktorý svojou vierou, pôstom a modlitbou obrátil Bretónsko. Duchovná obnova pozostávala z prednášok, modlitby ruženca, Korunky k Božiemu milosrdenstvu a slávenia sv. omše.

Divadelné predstavenie

syn Pútnicke centrum hora Zvir a Komunita Cenacolo Vás srdečne pozývajú na divadelné predstavenie o láske a odpustení "Márnotratný syn", ktoré sa uskutoční 14. septembra, na sviatok Povýšenia životodarného Kríža (sobota) so začiatkom o 19.00 hod. na hore Zvir.

<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>