Dnes je: 17.02.2019
Meniny má: Miloslava

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Bez dýchania nijaký život, bez jedenia nijaký vzrast, bez koreňa nijaký strom, bez modlitby nijaký zmysel života.
Svätý dna:
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.
Narodil sa v Amázii (Malá Ázia). Stal sa vojakom v jednotke, ktorá mala meno tiron ? nováčik. Odtiaľ mu ostalo prímenie. Počas Maximiliánovho prenasledovania ho zajali, uvrhli do žalára a bol odsúdený na smrť upálením. Rozsudok bol vykonaný v roku 307.

o. Vojtech Boháč







Ochrana osobných údajov

Hlavná púť na hore Zvir v Litmanovej

Kardinál

Počas prebiehajúceho Jubilejného roka Prešovskej archieparchie sa cez víkend 4. a 5. augusta  konala na hore Zvir v Litmanovej archieparchiálna odpustová slávnosť. Začala v sobotu dopoludnia posvätným ružencom a svätou liturgiou, ktorú slávil otec Jozef Urvinitka. Vo svojej homílii poukázal na najdôležitejšiu vec na tejto zemi a tou je plniť Božiu vôľu. Program pokračoval popoludní Korunkou Božieho milosrdenstva, po ktorej si manželky gréckokatolíckych kňazov v Aule sv. Jána Pavla II. vypočuli svedectvo manželky gréckokatolíckeho kňaza, pani Kristíny, a jej manžela, ktorí, dôverujúc Bohu, pôsobia v ťažkých podmienkach na východnej Ukrajine. Po posviacke vody v prameni púť pokračovala veľkou večierňou a archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.



Po nej nasledovala katechéza otca Maxa Kašparu na tému „Nebojme sa otvoriť svoje srdcia Kristovi. Viera a odvaha. Otec Max spomenul, že kresťan nemá mať strach, on môže mať iba bázeň pred Bohom. Nasledovala krížová cesta a polnočná svätá liturgia, ktorú slávil o. Slavomír Zahorjan s ostanými kňazmi. Po nej nasledovala celonočná adorácia pred Najsvätejšou Eucharistiou. V nedeľu okrem iného zaznela katechéza otca Petra Šturáka o Jubilejnom roku, ktorý teraz v našej archieparchii slávime.



Hlavná púť vyvrcholila v nedeľu archijerejskou svätou liturgiou, ktorej hlavným slúžiacim bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a slávnostným kazateľom kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Koncelebrovali aj pomocný mukačevský biskup Nil Jurij Luščak OFM, apoštolský exarcha pre gréckokatolíkov v Srbsku  Djura Džudžar, emeritný pomocný biskup Pražského apoštolského exarchátu Ján Eugen Kočiš, emeritný spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich a niekoľko desiatok kňazov.



J.E. kardinál Jozef Tomko v homílii uviedol: „Zišli sme sa tu, aby sme sa osobne stretli s Bohom. Otvorme si uši a najmä srdcia, aby sme si do našich každodenných životov odniesli silu a svetlo. V evanjeliu sme počuli o dvoch sestrách Márii a Marte a tieto dve sestry sú úplne odlišnej povahy. Mária – hĺbavá duša, ktorá sa zaujíma o duchovné veci, sadla si k Ježišovým nohám a s veľkou radosťou počúvala jeho slovo. Táto citlivá duša vnímala v ňom Mesiáša, ktorého túžobne očakávali. Jej sestra Marta sa starala, aby pripravila pohostenie. Tu zastala pri Ježišovi a povedala mu: „Pane, nedbáš,  že ma sestra nechá samú obsluhovať?“ Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“ Máme tu dva druhy starostí, starosť o dušu a telo. Ježiš nás vyzýva k vnútornej rovnováhe, aby sme nestratili vnútorný pokoj. Starosť o dušu má prednosť pred starosťou o telo. Človek sa má starať aj o dušu, nielen o telo. Treba sa starať aj o telo, ale nie prehnane. Vzorom je pre nás Panna Mária, ona má všetky dobré vlastnosti Márie aj Marty. Je blahoslavená, lebo prijala Božie slovo a ho aj uskutočňovala. Svätý apoštol Pavol vyzýva veriacich a tým aj nás, aby sme si osvojili zmýšľanie Ježiša Krista, aby sme sa vedeli pokoriť. „Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nerobte nič z nevraždivosti, ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 2- 4)



Na konci slávnosti prešovský arcibiskup a metropolita Ján poďakoval kazateľovi, všetkým biskupom, kňazom – obzvlášť tým, ktorí vykonávali sviatosť zmierenia, organizátorom, vzácnym hosťom, RTVS – ktorá sprostredkovala službu celému Slovensku a všetkým pútnikom, že prijali pozvanie našej Nebeskej Matky a že prišli posilniť svoju vieru. V závere sa otec Rastislav Janičko poďakoval aj vladykovi Jánovi a kardinálovi Jozefovi odovzdal kyticu a drevorezbu Presvätej Bohorodičky.



 


Pozvánka na posviacku vozidiel

Eliáš

“A ako išli v rozhovore, zrazu ich oddelil od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici do neba.” (2Krľ 2, 11)



Slovami o prorokovom odchode do neba, pozývame všetkých majiteľov ”ohnivých vozov a koní” na horu Zvir, kde sa budeme spoločne modliť za všetkých cestujúcich a zvolávať ochranu pre tých, ktorí každodenne sadajú do svojich automobilov a vydávajú sa na cesty. Posvätenie áut sa bude na Zvire konať v nedeľu, 22. júla 2018 po liturgii o 10:30, 14:00 a aj po večernej liturgii o 18:00 hod. Svoje auto, ktoré chcete dať posvätiť stačí zaparkovať cestou na horu Zvir. Kňaz zíde až dole ku mostu, podľa toho koľko bude áut na svätenie.


Júlová Fatimská sobota a Malá púť

hora

Dňa 7. júla 2018 sa na hore Zvir zhromaždili pútnici, aby spoločne slávili Fatimskú sobotu. Sobotňajší program začal modlitbou rozjímavého svätého ruženca. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Po liturgii sme sa pomodlili na úmysel Svätého Otca, potom nasledovalo požehnanie náboženských predmetov a na záver modlitba korunky Božieho milosrdentsva.



V nedeľu 8. júla sa na hore Zvir zišli veriaci, aby spoločne slávili Malú púť. Program začal uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a pokračoval rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bolo slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bol otec Marcel Pisio. Svoju homíliu začal príbehom, o jednom otcovi, ktorý všetky svoje problémy riešil alkoholom. No potom spoznal Boha. Povedal, že jediné čo zachránilo jeho rodinu bol Ježiš Kristus. Ako riešim ja svoje problémy, krízy? V dnešnom evanjeliu kričali dvaja slepí „Ježišu synu Dávidov, zmiluj sa nad nami“ . Kto je vlastne slepý? Tí dvaja, čo to kričali alebo ostatní, ktorí ho nepoznali? A práve títo dvaja slepci ho poznali. A tak aj v našom živote, ak nás niečo trápi, prežívame nejakú ťažkosť, máme si spomenúť na týchto dvoch slepcov a spolu s nimi kričať „Ježišu Synu Dávidov, zmiluj sa nad nami“. Ježiš Kristus prichádza ako záchranca a títo dvaja sú nám dôkazom. Ježiš im povie „nech sa stane ako ste uverili“. Veríš, že dnes do tejto tvojej situácie môže prísť Ježiš a povedať ti nech sa stane ako si uveril?! Po svätej liturgii otec protopresbyter Rastislav Janičko poďakoval a zároveň sa aj rozlúčil s otcom Marcelom Pisiom a bohoslovcom Dávidom, ktorý na hore Zvir pôsobil počas svojho pastoračného ročníka . Otec Marcel po ôsmych rokoch mení svoje pôsobisko. Ako znak vďaky dostal kyticu a vyrezávaný obraz. No aj on podaroval pre horu Zvir kalich, ktorý sa bude používať pri slávení Eucharistie na hore Zvir. Nasledovala modlitba na úmysel Svätého Otca, požehnanie náboženských predmetov a Korunka Božieho milosrdenstva.



<< |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>