1. Informácia o projekte Svätomariánska púť (Svetlo z východu)

2. Súťažné podklady a projektová dokumentácia k výzve na predkladanie ponúk na stavbu: Areál pútnicko-informačného centra