Dnes je: 18.01.2017
Meniny má: Bohdana

Liturgické čítania:
čítania na týždeň >

Citát:
Dokonalosť spočíva v tom, aby sme prezierali všetko ľudské, aby sme neustále mysleli na budúce, nepriviazovali sa k ničomu prítomnému, aby sme vedeli, že všetko ľudské je tieň a sen a ešte menej ako to. Dokonalosť spočíva v tom, aby sme vo vzťahu k veciam tohto života a tiež vo vzťahu ku všetkému škodlivému pre našu spásu, boli akoby mŕtvymi, aby sme žili a konali iba pre duchovné, ako povedal Pavol: Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
Svätý dna:
Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.
Sv. Atanáz sa narodil okolo roku 295 pravdepodobne v Alexandrii. Ako mladík bol žiakom sv. Antona Veľkého na púšti. V roku 328 bol zvolený za biskupa Alexandrie. Ako účastník I. nicejského snemu horlivo bránil správne učenie proti bludárovi Ariovi. Niekoľkokrát musel pre neprajníkmi utekať a skrývať sa. Zomrel 2. mája 373.

o. Vojtech Boháč

Litmanovské zvesti

Šestnáste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už šestnáste vydanie Litmanovských Zvestí.

PDFlitmanovskeZvesti

Pätnáste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už pätnáste vydanie Litmanovských Zvestí.

PDFlitmanovskeZvesti

Štrnáste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už štrnáste vydanie Litmanovských Zvestí.

PDFlitmanovskeZvesti

Trináste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už dvanáste vydanie Litmanovských Zvestí.

PDFlitmanovskeZvesti

Dvanáste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už dvanáste vydanie Litmanovských Zvestí.


PDFlitmanovskeZvesti

Jedenáste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už jedenáste vydanie Litmanovských Zvestí.


PDFlitmanovskeZvesti

Desiate vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už desiate vydanie Litmanovských Zvestí.


PDFlitmanovskeZvesti

Deviate vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už deviate vydanie Litmanovských Zvestí.PDFlitmanovskeZvesti

Ôsme vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už ôsme vydanie Litmanovské Zvesti.
Z ich obsahu vyberáme:

Ivetkin nanovo prežitý 5. august 1990
Duchovná obnova na Zvire
Veľký piatok v Litmanovej
Tomášova nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva
Prvá májová nedeľa

PDFlitmanovskeZvesti

Siedme vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už siedme vydanie Litmanovské Zvesti.
Z ich obsahu vyberáme:

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI na Pôstne obdobie 2012
Tri otázky pre vizionárku Ivetku HudákovúPDFlitmanovskeZvesti

Litmanovské Zvesti

Milí pútnici, milí čitatelia elektronickej podoby našich informácií o dianí na Hore,všetci Bohom milovaní bratia a sestry v Kristovi. V týchto obrazových zvestiach z Hory Zvir, ktorú Bohorodička nazvala svojim obľúbeným miestom, by som sa s Vami chcel podeliť s neopakovateľnou zimnou scenériou, ktorú sa podarilo zachytiť koncom januára aktuálneho roka. Ich elektronickú podobu si možete stiahnuť tu.

o. Vasil Kindja


PDFlitmanovskeZvesti

Minizvesti zo Zviru - Májová nedeľa po prvom piatku

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie vydanie Minizvestí, ktoré približujú dianie na Hore počas druhej májovej nedele.

PDFlitmanovskeZvesti

Minizvesti zo Zviru - Nedeľa Božieho milosrdenstva

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie vydanie Zvestí, ktoré hoci majú prívlastok mini sú venovné veľkej osobnosti blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.

PDFlitmanovskeZvesti

Šieste vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás ďalšie v poradí už šieste Litmanovské Zvesti.
Z ich obsahu vyberáme:

Vianočná, zimná a novoročná atmosféra na Zvire

Zjavenie Pána na "Jordáne" pod Zvirom - liturgické texty a fotografie z obradu

Januárová prvá nedela na Hore Zvir - fotografie zo slávnosti a homília o. Rasťa Janička

Myšlienky z duchovnej obnovy - Nové posily na Zvire, Zimní turisti na Zvire


PDFlitmanovskeZvesti

Piaté vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, tak ako sa príroda v tomto období pripravuje na príchod jari, tak sa aj my pripravujeme na dalšie obdobie našich stretnutí na Hore Zvir. Nemôžeme však zabudnúť ani na predchádzajúci rok a tak o. Vasil Kindja pripravil pre Vás dalšie vydanie Litmanovských Zvesti a v ňom obrazom i slovom približuje dianie v júni v roku 2010.
Z jeho obsahu vyberáme:

Ďakovná procesia Litmanovčanov na Zvir a posvätenie kríža

Prvá júnová nedeľa na Hore Zvir - fotografie zo slávnosti a homília o. Vasila Kindju

Stavebno technické práce v júni na Zvir

PDFlitmanovskeZvesti

Štvrté vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás dalšie číslo Litmanovských zvestí.
Z jeho obsahu vyberáme:

Modlitbové stretnutie - Ježiš uzdravuje

Prvá májová nedeľa na Hore Zvire - fotografie zo slávnosti a homília o. Rastislava Janička

Posvätenie nového liturgického rúcha pre Horu Zvir

PDFlitmanovskeZvesti

Tretie vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás dalšie číslo Litmanovských zvestí.
Z jeho obsahu vyberáme:

Fotografie zo svätenia veľkonočných pokrmov pred chámom sv. Michala Archanjela v Litmanovej

Tomášová nedeľa, nedeľa Božieho milosrdenstva na Zvire - priblíženie slávenia a homílie vladyku Jána

PDFlitmanovskeZvesti

Druhé vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás dalšie číslo Litmanovských zvestí.
Z jeho obsahu vyberáme:

Aktuality z Hory - informácie o dianí na Hore

Kňaz a kríž pastorácie - kázeň o. Vasila Kindju na Hore Zvir na prvú marcovú nedeľu

Kniha o Hore je už v ponuke na Hore - predstavenie knihy o. Františka Dancáka

Cesta k viere cez Zvir - svedectvo Kamily Haddenovej z Huncoviec.

PDFlitmanovskeZvesti

Litmanovské Zvesti

Všetkým návštevníkom našej stránky dávame do pozornosti Litmanovské Zvesti, ktorých elektronickú podobu si možete stiahnuť tu.

PDFlitmanovskeZvesti